Karkkilan kirjasto on suljettu 28.2.2021 asti, palauttaminen ja varausten nouto on mahdollista.

Biblioteken i Lojo betjänar, men meröppet biblioteken är stängda 1.12.2020-31.1.2021. Vi rekommenderar korta besök.

Vihdin kirjastot ovat kiinni 31.1.2021 saakka. Varauksia voi noutaa ja lainoja voi palauttaa, myös pääkirjaston palautusluukku on auki. Kirjastoauto ei liikennöi.

En del av Lukki-tjänsterna kan vara ur bruk eller man har eventuellt begränsat deras användning. Följ kommunernas meddelanden på adressen lukki.finna.fi samt på bibliotekens Facebook-sidor.

Sökning

Utlåningsbara apparater och föremål

Lojo

Lojo stadsbibliotek lånar ut videoprojektorer till olika föreningar och samfund i Lojo. Videoprojektorer lånas ut från följande närbibliotek:

 • Karislojo bibliotek
 • Tallbacka bibliotek
 • Ojamon bibliotek
 • Pusulan bibliotek
 • Sammatti bibliotek
 • Saukkola bibliotek
 • Virkby bibliotek

Föreningens representant, som lånar videoprojektorn, förbinder sig att följa de regler som Lojo stads IT-förvaltning har angett:

 • Videoprojektorn får inte överlåtas till en tredje part
 • Låntagaren är skyldig att följa apparatens bruksanvisning
 • Apparaten skall återlämnas till samma verksamhetsställe som den lånats ifrån
 • Apparatpaketet skall återlämnas i samma skick som den var vid utlånandet
 • Om videoprojektorn försvinner eller blir stulen, bör man genast kontakta samma bibliotek som man lånade apparaten ifrån
 • Låntagaren är skyldig att ersätta de skador på apparaten som han eller hon har orsakat
 • Staden ersätter inte eventuella skador som apparaten förorsakar låntagarens apparater
 • Lånetiden är i regel 1-3 dagar. Man kommer överens om lånetiden vid utlånandet

Vihti

Vihdin kunnankirjasto lainaa erilaisia laitteita ja välineitä koulujen ja päiväkotien käyttöön. Laitteiden lainausoikeus on Vihdin kunnan kouluilla, päiväkodeilla ja kunnallisella perhepäivähoidolla.

Lainattavien laitteiden ja välineiden laina-aika on 14 päivää. Varaukset ja lainojen uusinnat: vihdin.kunnankirjasto [at] vihti.fi

Laitteet lainataan ja palautetaan pääkirjaston kautta. Laitteita ei toimiteta sisäisen postin tai kirjastoauton kautta.

Lainattaessa pitää olla mukana opettajan luokkakortti tai päiväkodin ryhmäkortti.

Tekninen tuki ja käyttöopastus: Tutor-opettajat

Huomauta palauttaessa mikäli laitteessa on vikaa.

Lista lainattavista esineistä ja välineistä