Karkkilan kirjasto on suljettu 31.3.2021 asti, palauttaminen ja varausten nouto on mahdollista.

Lohjan kirjastot palvelevat edelleen, mutta omatoimikirjastot ovat suljettuina 31.3.2021 asti. Suosittelemme pikaista asiointia.

Vihdin kirjastot ovat kiinni 31.3.2021 saakka. Varauksia voi noutaa ja lainoja voi palauttaa, myös pääkirjaston palautusluukku on auki. Kirjastoauto ei liikennöi.

Osa Lukki-kirjastojen palveluista saattaa olla poissa käytöstä tai niiden käyttöä on voitu rajoittaa. Seuraa kuntakohtaista tiedotusta osoitteessa lukki.finna.fi sekä kirjastojen Facebook-sivuja.

Haku

Läsdiplom

Läsdiplom

Lukki-bibliotekens svenskspråkiga läsdiplom har som målsättning att stärka barnens läsintresse, språk och öka litteraturkännedomen. Läsdiplomets boklistor har gjorts för elever i årskurs 1-6. Målet är att läsa fem böcker per läsår. När man har nått målet kan man också fortsätta att läsa sammanlagt minst nio böcker för att få ett Bokslukar-diplom.

Tilläggsinformation och anvisningar för lärare finns under boklistorna.

Boklistor för åk 1-2

Läs 5 böcker under ett läsår. Välj böcker från minst tre olika kategorier nedan.

Har du redan läst 5 böcker? Fortsätt att läsa sammanlagt 9 böcker för att få ett Bokslukar-diplom.

Boklistor för åk 3-4

Läs 5 böcker under ett läsår. Välj alla böcker från olika kategorier nedan.

Har du redan läst 5 böcker? Fortsätt att läsa sammanlagt 9 böcker för att få ett Bokslukar-diplom.

Boklistor för åk 5-6

Läs 5 böcker under ett läsår. Välj böcker från minst tre olika kategorier nedan.

Har du redan läst 5 böcker? Fortsätt att läsa sammanlagt 9 böcker för att få ett Bokslukar-diplom.

Anvisningar för lärare och föräldrar

  • Barnen väljer böcker från boklistorna ovan
  • Också egna böcker kan väljas, ifall man kommer överens om dem med läraren
  • Målsättningen är att läsa 5 böcker per läsår
  • På boklistorna finns förutom skönlitteratur i form av kapitelböcker också facklitteratur, bilderböcker, tecknade serier och poesi
  • Ni kan också välja att läsa någon av böckerna som högläsning i klassen
  • Man kan läsa böcker under hela läsåret
  • När målsättningen är nådd (5 lästa böcker) får barnet ett läsdiplom. Man kan själv printa ut diplomet eller be att få det från biblioteket
  • Man kan också fortsätta att läsa för att få ett Bokslukar-diplom (sammanlagt 9 böcker eller mera)

Tips och idéer för hur eleverna kan jobba med de böcker de har läst hittas t.ex. på uppgiftssidorna på Utbildningsstyrelsens Smarta läsare –läsdiplom:

Anvisa eleven att göra olika uppgifter för varje lästa bok.