Läsdiplom

Läsdiplom

Lukki-bibliotekens svenskspråkiga läsdiplom har som målsättning att stärka barnens läsintresse, språk och öka litteraturkännedomen. Läsdiplomets boklistor har gjorts för elever i årskurs 1-6. Målet är att läsa fem böcker per läsår. När man har nått målet kan man också fortsätta att läsa sammanlagt minst nio böcker för att få ett Bokslukar-diplom.

Tilläggsinformation och anvisningar för lärare finns under boklistorna.

Boklistor för åk 1-2

Läs 5 böcker under ett läsår. Välj böcker från minst tre olika kategorier nedan.

Har du redan läst 5 böcker? Fortsätt att läsa sammanlagt 9 böcker för att få ett Bokslukar-diplom.

Boklistor för åk 3-4

Läs 5 böcker under ett läsår. Välj alla böcker från olika kategorier nedan.

Har du redan läst 5 böcker? Fortsätt att läsa sammanlagt 9 böcker för att få ett Bokslukar-diplom.

Boklistor för åk 5-6

Läs 5 böcker under ett läsår. Välj böcker från minst tre olika kategorier nedan.

Har du redan läst 5 böcker? Fortsätt att läsa sammanlagt 9 böcker för att få ett Bokslukar-diplom.

Anvisningar för lärare och föräldrar

 • Barnen väljer böcker från boklistorna ovan
 • Också egna böcker kan väljas, ifall man kommer överens om dem med läraren
 • Målsättningen är att läsa 5 böcker per läsår
 • På boklistorna finns förutom skönlitteratur i form av kapitelböcker också facklitteratur, bilderböcker, tecknade serier och poesi
 • Ni kan också välja att läsa någon av böckerna som högläsning i klassen
 • Man kan läsa böcker under hela läsåret
 • När målsättningen är nådd (5 lästa böcker) får barnet ett läsdiplom. Man kan själv printa ut diplomet eller be att få det från biblioteket
 • Man kan också fortsätta att läsa för att få ett Bokslukar-diplom (sammanlagt 9 böcker eller mera)

Läsdiplomuppgifter - idéer till lärare

1
Uppgifter som gäller huvudpersonen

 • Rita en bild av bokens huvudperson. Skriv en beskrivning av personens karaktärsdrag.
 • Gör och skriv ett postkort till någon person i boken.
 • Tänk att du är någon person i boken och skriv en sida i en vänbok.
 • Gör en stavdocka eller pappersdocka som föreståller någon person i boken. Hitta på vad den vill berätta för din klass.
 • Jämför dig med bokens huvudperson. På vilket sätt är ni lika och på vilket sätt är ni olika?
 • Skriv ett brev till någon person i boken.
 • Tänk dig att bokens huvudperson blir din klasskamrat. Presentera honom/henne för de andra.
 • Skapa en tankekarta av huvudpersonen med bilder och ord.
 • Klipp ut ur tidningen/rita en ny person i boken. Skriv hans/hennes personuppgifter på bilden. Berätta vilken roll personen har i berättelsen.
 • Skriv en namndikt av huvudpersonens namn. Dikten ska beskriva huvudpersonen. Exempel:
  • Påhittig
  • Ivrig
  • Pojkflicka
  • Pappas flicka
  • Initiativrik
 • Skriv en inköpslista till bokens huvudperson. Förklara dina inköp.
 • Tänk dig att du är någon person i boken. Skriv om din dag, dina tankar.
 • Rita bokens viktigaste "personer" (persongalleri).
 • Skriv hur det står till med huvudpersonen om 5-10 år.
 • Rita små bilder av de viktigaste personerna i boken. Beskriv förhållandena mellan personerna med pilar, ord och tecken.
 • Skriv en brevvänsannons till en person i boken.
 • Rita föremål eller saker som huvudpersonen skulle packa med sig.
 • Välj en person i boken. Hitta på och skriv hur det förflutna ser ut för den här personen.

2
Uppgifter som gäller händelseplatser

 • Gör en karta över bokens händelseplatser.
 • Bygg eller rita huvudpersonens hem.
 • Beskriv i ord bokens viktigaste händelseplats. Hur ser det ut där? Vilka ljud hör du där? Hur doftar det där?
 • Leta fram ställen i boken där händelseplatser skildras. Läs upp dem för din lärare eller klass.
 • Gör en lista på olika händelseplatser i boken. Rita med hjälp av listan en karta. Leta fram 5 tidningsbilder eller postkort som beskriver bokens händelseplatser. Presentera och förklara ditt val.

3
Uppgifter som gäller ord och intrig

 • Namnjakt: Leta efter namn på personer och platser i boken och skriv ner dem. Rita en person på en plats du valt.
 • Ett gott skratt: Sök sex roliga ord i boken. Skriv en dikt, en liten berättelse eller en nyhet och använd dessa ord.
 • Sök en rolig, en sorglig och en spännande händelse i boken. Läs upp dem för klassen.
 • Gör en lockande reklam om boken. Använd både text och bild.
 • Hitta på och skriv sex frågor om bokens händelser.
 • Leta fram svåra ord i boken och ta reda på vad de betyder. Gör en frågesport av orden, där klasskamraterna försöka gissa den rätta förklaringen av ordet. T.ex. "Hogwarts är..."
  1. ett namn på en skola
  2. en svamp som växer på träd
  3. en tråkig person
 • Leta fram fem substantiv. Gör av varje ord en jämförelse med hjälp av ordet som, t.ex. Skogen är som en grön kista som döljer en skatt.
 • Välj den viktigaste, roligaste eller mest spännande punkten i bokens intrig. Rita en bild av den. Skriv en bildtext.
 • Gör en bokkasse av boken. Samla eller gör saker som hör ihop med bokkassen. Dekorera också kassen. Presentera boken med hjälp av bokkassen.
 • Skriv ett meddelande till bokens huvudperson, vilket hjälper honom/henne att klara sig ur något av äventyren i boken.
 • Hitta på och skriv en fortsättning på boken.
 • Hitta på ett nytt slut på boken. Skriv och läs upp det för klassen.
 • Leta fram ställen i boken där författaren har lyckats skapa en spännande stämning. Läs upp ställena för andra.
 • Välj den roligaste händelsen i boken. Rita en serie på tre bilder om händelsen.
 • Gör en intrigkarta om intrigen i boken.
 • Leta fram i boken ord eller fraser vars betydelse du inte genast kände till. Skriv en ”ordbok” av dem. Skriv ett exempel som modell.
 • Skriv en nyhet om bokens viktigaste händelse.

4
Diktbokens uppgifter

 • Välj en dikt som du tycker om. Läs upp den för andra eller rita en bild av den.
 • Illustrera en dikt som du har valt. Skriv också ner själva dikten på ditt arbete.
 • Välj en dikt i boken. Sortera orden i dikten i en ny ordning. Så får du en ny, annorlunda dikt.
 • Plocka ut rimparen i dikten. Hitta på och skriv fler rim.
 • Välj en dikt och leta fram musik som passar till den. Läs dikten, spela musikstycket och förklara ditt val för klassen.
 • Välj en dikt och tre färger. Gör en bild där dikten och färgerna beskriver stämningen i dikten.
 • Rita en tecknad serie om dikten.
 • Skriv minst en ny strof till den dikt du valt.
 • Leta reda på de tre roligaste ställena i boken. Läs upp dem för klassen.

5
Annat

 • Planera en ny pärm till boken. Ge en ny titel åt boken.
 • Jämför vilka likheter det finns mellan boken och ditt eget liv.
 • Fundera över varför boken du har läst har varit populär redan i många tiotals år, dvs. den är en klassiker. Berätta varför du tror att boken har bevarat sin popularitet.
 • Sök information om bokens författare. Berätta om boken och författaren för andra.
 • Berätta vad sagan lär oss.
 • Lista saker i boken du har läst som är kännetecknande just för en saga/fantasi.
 • Välj en saga. Gör ett förslag till en version som sker i nutid. Berätta din moderna berättelse för andra.
 • Gör en kalender för bokens fantasivärld. Hitta på hurdana veckodagar, månader och helgdagar som det finns i kalendern.
 • Skriv en läsdagbok, dvs. gör anteckningar medan du läser boken om de tankar, frågor, minnen eller idéer boken väcker i dig. Visa upp anteckningarna för läraren.
 • Klipp ut ur tidningen lämpliga bilder för boken. Skriv bildtexterna.
 • Rita en ny bakpärmstext för boken.
 • Hur syns kampen mellan det goda och det onda i boken?
 • Dramatisera ett ställe i boken. Berätta något om dig själv för klassen, de andra ställer ytterligare frågor.
 • Rita en tidsmaskin med vilken man kan resa till den tid som beskrivs i boken.
 • Skriv ett brev/e-postmeddelande till bokens författare.

Uppgifterna togs fram av: Lärarna i Muijalan koulu, Lojo.

Skriv ut läsdiplomuppgifter (PDF)