Haku

Läsdiplom

Läsdiplom

Lukki-bibliotekens svenskspråkiga läsdiplom har som målsättning att stärka barnens läsintresse, språk och öka litteraturkännedomen. Läsdiplomets boklistor har gjorts för elever i årskurs 1-6. Målet är att läsa fem böcker per läsår. När man har nått målet kan man också fortsätta att läsa sammanlagt minst nio böcker för att få ett Bokslukar-diplom.

Tilläggsinformation och anvisningar för lärare finns under boklistorna.

Boklistor för åk 1-2

Läs 5 böcker under ett läsår. Välj böcker från minst tre olika kategorier nedan.

Har du redan läst 5 böcker? Fortsätt att läsa sammanlagt 9 böcker för att få ett Bokslukar-diplom.

Boklistor för åk 3-4

Läs 5 böcker under ett läsår. Välj alla böcker från olika kategorier nedan.

Har du redan läst 5 böcker? Fortsätt att läsa sammanlagt 9 böcker för att få ett Bokslukar-diplom.

Boklistor för åk 5-6

Läs 5 böcker under ett läsår. Välj böcker från minst tre olika kategorier nedan.

Har du redan läst 5 böcker? Fortsätt att läsa sammanlagt 9 böcker för att få ett Bokslukar-diplom.

Anvisningar för lärare och föräldrar

  • Barnen väljer böcker från boklistorna ovan
  • Också egna böcker kan väljas, ifall man kommer överens om dem med läraren
  • Målsättningen är att läsa 5 böcker per läsår
  • På boklistorna finns förutom skönlitteratur i form av kapitelböcker också facklitteratur, bilderböcker, tecknade serier och poesi
  • Ni kan också välja att läsa någon av böckerna som högläsning i klassen
  • Man kan läsa böcker under hela läsåret
  • När målsättningen är nådd (5 lästa böcker) får barnet ett läsdiplom. Man kan själv printa ut diplomet eller be att få det från biblioteket
  • Man kan också fortsätta att läsa för att få ett Bokslukar-diplom (sammanlagt 9 böcker eller mera)

Tips och idéer för hur eleverna kan jobba med de böcker de har läst hittas t.ex. på uppgiftssidorna på Utbildningsstyrelsens Smarta läsare –läsdiplom:

Anvisa eleven att göra olika uppgifter för varje lästa bok.