Karkkila library is closed until Feb 28, 2021. You can return library material and pick up your reservations.

Lohja libraries are open, but self service hours are not available 1.12.2020-31.1.2021. We recommend very brief library visits.

Vihti libraries are closed until January 31, 2021. You can return library material and pick up your reservations. The library bus is not in operation.

Some Lukki library services may be restricted or unavailable. Contact your library for details.

Search

Läsdiplom

Läsdiplom

Lukki-bibliotekens svenskspråkiga läsdiplom har som målsättning att stärka barnens läsintresse, språk och öka litteraturkännedomen. Läsdiplomets boklistor har gjorts för elever i årskurs 1-6. Målet är att läsa fem böcker per läsår. När man har nått målet kan man också fortsätta att läsa sammanlagt minst nio böcker för att få ett Bokslukar-diplom.

Tilläggsinformation och anvisningar för lärare finns under boklistorna.

Boklistor för åk 1-2

Läs 5 böcker under ett läsår. Välj böcker från minst tre olika kategorier nedan.

Har du redan läst 5 böcker? Fortsätt att läsa sammanlagt 9 böcker för att få ett Bokslukar-diplom.

Boklistor för åk 3-4

Läs 5 böcker under ett läsår. Välj alla böcker från olika kategorier nedan.

Har du redan läst 5 böcker? Fortsätt att läsa sammanlagt 9 böcker för att få ett Bokslukar-diplom.

Boklistor för åk 5-6

Läs 5 böcker under ett läsår. Välj böcker från minst tre olika kategorier nedan.

Har du redan läst 5 böcker? Fortsätt att läsa sammanlagt 9 böcker för att få ett Bokslukar-diplom.

Anvisningar för lärare och föräldrar

  • Barnen väljer böcker från boklistorna ovan
  • Också egna böcker kan väljas, ifall man kommer överens om dem med läraren
  • Målsättningen är att läsa 5 böcker per läsår
  • På boklistorna finns förutom skönlitteratur i form av kapitelböcker också facklitteratur, bilderböcker, tecknade serier och poesi
  • Ni kan också välja att läsa någon av böckerna som högläsning i klassen
  • Man kan läsa böcker under hela läsåret
  • När målsättningen är nådd (5 lästa böcker) får barnet ett läsdiplom. Man kan själv printa ut diplomet eller be att få det från biblioteket
  • Man kan också fortsätta att läsa för att få ett Bokslukar-diplom (sammanlagt 9 böcker eller mera)

Tips och idéer för hur eleverna kan jobba med de böcker de har läst hittas t.ex. på uppgiftssidorna på Utbildningsstyrelsens Smarta läsare –läsdiplom:

Anvisa eleven att göra olika uppgifter för varje lästa bok.