Haku

Yläkoulujen lukudiplomit

Yläkoulujen lukudiplomit

Lukudiplomin tavoitteena on innostaa lukemaan monipuolisesti kirjallisuutta ja tarjota elämyksiä kirjallisuuden parissa. Tavoitteena on myös antaa valmiuksia tekstien analysointiin ja pohdiskeluun. Lukudiplomit on laadittu 7.-9.-luokkalaisille.

Suomea toisena kielenään opiskeleville on laadittu myös omat S2–kirjalistat.

Lukudiplomi on vapaaehtoinen. Se suoritetaan kullakin luokka-asteella, ohjeiden mukaan, oman kirjalistan kohdalta. Lukudiplomin suorittamiseen voi käyttää lukukauden tai tehdä sen nopeammin. Kun kirja on luettu, siitä tehdään tehtävä tai suoritus, joiden ohjeet löytyvät tämän sivun lopusta.

Suorituksia ottavat vastaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat. He antavat myös lisäohjeita. Opettaja antaa Lukudiplomin muistoksi onnistuneesta suorituksesta. Lukudiplomin kirjalistoilta löytyy monenlaista luettavaa. Osa kirjoista löytyy äänikirjana tai e-kirjana. Kirjaryhmien otsikot ovat vain suuntaa antavia - tartu siis rohkeasti teokseen, joka herättää mielenkiintosi!

Yläkoulun lukudiplomi (PDF)

Alla olevat lukudiplomien kirjalistat voi tarvittaessa tulostaa, kun valitsee kunkin listan esitystavaksi "Tiivistetty lista" -vaihtoehdon.

7. luokan kirjalistat

Kiinnostavien teosten löytämiseksi kirjat on jaettu kategorioihin: Kylmiä Väreitä, Elämä opettaa, Muissa maailmoissa, Klassikot ja Tietokirjat.

Jos olet lukenut paljon, voit valita itseäsi kiinnostavia kirjoja myös 8. luokan kirjalistalta. Lue yhteensä seitsemän kirjaa, josta vähintään yksi on klassikko. Voit valita kultakin kirjailijalta listalla olevan kirjan tai jonkin muun kirjan hänen tuotannostaan.

8. luokan kirjalistat

Kiinnostavien teosten löytämiseksi kirjat on jaettu kategorioihin: Jännitys ja kauhu, Fantasia ja Scifi, Rakkaus ja ystävyys, Klassikot ja Tietokirjat.

Lue yhteensä kahdeksan kirjaa, joista vähintään yksi on klassikko. Voit valita kunkin kirjailijan esimerkkikirjan tai jonkin muun kirjan hänen tuotannostaan.

9. luokan kirjalistat

Yhdeksännellä luokalla luetaan nuorten ja aikuisten nykykirjallisuutta, säeromaaneja ja runoja, sarjakuvia, muistelmia ja elämäkertoja, kirjallisuuden klassikoita sekä tietokirjoja.

Kirjoja luetaan yhteensä yhdeksän, joista vähintään yhden pitää olla klassikko. Enintään 2 kirjoista voi olla muistelmia tai elämäkertoja, ja enintään 2 sarjakuvia. Esimerkkikirjojen sijaan voi lukea kirjailijan tuotannosta jonkin muun kirjan, josta on sovittu opettajan kanssa. Osa kirjoista on myös lukion äidinkielen kursseilla luettavia kirjoja.

S2 - Suomi toisena kielenä

S2 eli suomi toisena kielenä -kirjalistoissa on kirjoja, jotka innostavat vasta-alkajaa ja hieman edistyneempääkin lukijaa lukemaan ja oppimaan lisää suomen kieltä.

Kirjoja luetaan lukuvuoden aikana viisi, joista osa voi olla äänikirjoja tai opettajan ääneen lukemia. Oppilas voi valita kirjan myös muilta yläkoulujen kirjalistoilta. Oppilas voi myös lukea yhden kirjan omalla äidinkielellään. Oppilas sopii valitsemistaan kirjoista ja suoritustavoista opettajan kanssa, joka huomioi oppilaan lukutaidon.

Reading in English

Each grade has their own reading list. The lists include mostly newer books but also some classics and graphic novels. If the book included in the list belongs to a book series it is acceptable to read another book from the series instead.

To get your reading diploma you must read five books from your grade’s list and write a short review of each book read. The diploma can be found and downloaded from the link below.

Reading diploma (PDF)

Yläkoulujen lukudiplomin suoritustavat

Kun olet lukenut kirjan, valitse mieleisesi tehtävä listasta.

Anna opettajalle ajoissa ennen lukukauden loppua lista kirjoista, jotka olet oman luokkasi kirjalistoilta lukenut. Jokaisesta luetusta kirjasta tehdään jokin tehtävä alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Tehtävävaihtoehtojen listasta on valittava vähintään kolme erilaista suoritustapaa. Tehtävä voi olla perinteinen kirjallinen tai aivan jotain muuta! Kun olet suorittanut tehtävät opettaja voi vielä tarvittaessa kysellä jostakin kirjasta suullisesti. Oman äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kanssa voit jo etukäteen neuvotella kirjavalinnoista ja suoritustavoista. Myös itse keksimäsi suoritustapa voi olla mahdollinen!

1
Lukupäiväkirja

Lukupäiväkirjaan ei kirjoiteta pelkästään perustietoja kirjasta, vaan myös ajatuksia, joita kirja herättää lukemisen aikana ja sen jälkeen. Lukupäiväkirjaan merkitään päivämäärä aina, kun sitä kirjoitetaan.

 1. Kirjoita lukupäiväkirjan otsikkoon perustiedot kirjasta.
 2. Kerro aluksi, miksi valitsit tämän kirjan ja mitä odotat siltä.
 3. Kirjoita seuraavan kerran, kun olet lukenut esimerkiksi ensimmäisen luvun. Kerro, miltä aloitus vaikuttaa. Houkutteleeko kirja lukemaan lisää?
 4. Kuvaile jossain sopivassa kohdassa kirjan miljöötä. Kerro, millainen kertoja kirjassa on. Kerro, jos kirjan tyylissä on jotain erityistä.
 5. Esittele kirjan henkilöitä sitä mukaa, kun heitä tulee esille. Kommentoi, mitä mieltä olet heistä ja heidän tekemistään ratkaisuista. Kerro samalla tavalla myös tärkeimmistä tapahtumista.
 6. Kerro välillä, miten lukemisesi edistyy. Pysyykö mielenkiintosi yllä hyvin vai täytyykö “lukea väkisin”?
 7. Kerro, miten kirja loppuu.
 8. Kirjoita lukemisen jälkeen mielipiteesi kirjasta. Mistä pidit, mistä et? Suosittelisitko muille?
2
Tee kirja-arvostelu

Voit tehdä kirja-arvostelun kirjallisena tai kuvata videon, jossa kerrot havainnoistasi. Voit suunnitella arvion myös lehtiartikkelin muotoon. Arvostelussa on hyvä käydä läpi ainakin seuraavat asiat:

 • Esittele ensin teos lyhyesti: tekijä, kirjan nimi, lajityyppi, aihe, henkilöt, juoni, miljöö eli ympäristö.
 • Pohdi sitten, mitkä olivat teoksessa kiinnostavia asioita, millaisia henkilökuvia kirjassa oli, millaista kieltä jne.
 • Arvioi lopuksi teosta. Vertaile sitä muihin saman lajityypin tai saman kirjailijan teoksiin. Kerro mielipiteesi perusteluineen.
3
Pura kirja kaavioksi

Valitse jompikumpi näistä tehtävistä:

 • Laadi kirjasta vapaamuotoinen juonikaavio. Se voi olla esimerkiksi käyrä, joka seurailee juonen huippukohtia ja tasanteita. Kirjoita juonen pääkohdat kaavioon. Voit myös kuvittaa tärkeitä tapahtumia.
 • Piirrä kirjasta vapaamuotoinen henkilösuhdekaavio, jossa keskellä on päähenkilö(t) ja ympärillä tärkeimmät sivuhenkilöt. Voit käyttää henkilöiden välisten suhteiden kuvaamiseen esimerkiksi erilaisia symboleja kuten nuolia, sydämiä, salamoita. Liitä mukaan lyhyt juonitiivistelmä.
4
Houkuttele muut lukemaan kirja

Valitse jokin näistä tehtävistä:

 • Kerro kirjasta luokalle (omalle luokallesi tai vieraalle luokalle). Poimi siitä kohtia, jotka kuvaavat hyvin kirjaa. Herätä kuulijoiden mielenkiinto niin, että he haluavat tietää miten kirjassa käy. Ethän paljasta juonta kokonaan, varsinkaan loppuratkaisua.
 • Kirjoita ystävällesi tai kuvittelemallesi henkilölle kirje, jossa suosittelet hänelle lukemaasi kirjaa. Perustele hyvin, miksi hänen kannattaisi lukea kyseinen kirja. Kerro kirjeessäsi joitakin valittuja asioita henkilöistä ja tapahtumista, mutta älä paljasta koko juonta.
 • Laadi kirjalle uusi, erilainen takakansiteksti, joka mielestäsi houkuttelee lukemaan kirjan.
5
Pohdiskele lukemaasi

Valitse jokin näistä tehtävistä. Vastauksen muoto on vapaa - voit tehdä esim. lyhyen kirjoitelman, sarjakuvan tai videon.

 • Jos voisit lukea kirjan tapahtumat jonkun toisen siinä esiintyvän hahmon näkökulmasta, kenet valitsisit ja miksi?
 • Onko sinulla ja kirjan päähenkilöllä jotakin yhteistä? Jos ei, millä tavoin olette erilaisia?
 • Mitä tekisit eri tavalla kuin kirjan päähenkilö ja miten arvelisit valintojesi vaikuttavan kirjan tapahtumiin? Muistathan, ettet päähenkilön asemassa voi tietää varmasti, mitä seuraavaksi tapahtuu.
 • Muuttaisitko asumaan kirjan maailmaan vai pysyisitkö mieluummin omassa maailmassasi? Miksi?
 • Valitse kirjan hauskin/jännittävin/surullisin kohtaus. Mitä siinä tapahtuu ja miksi tämä kohtaus vaikutti sinuun?
 • Kuvittele olevasi opettaja. Keksi vähintään kolme omasta mielestäsi mielenkiintoista kysymystä kirjan sisällöstä. Halutessasi voit myös vastata niihin itse.
 • Etsi netistä kirja-arvio lukemastasi kirjasta (teksti tai video). Vertaile omia ajatuksiasi kirjasta arvion laatijan ajatuksiin. Oletko eri mieltä jostakin? Oletteko kokeneet kirjan samoin?
 • Millaiset esineet ovat tärkeässä roolissa kirjassa? Nimeä vähintään kolme. Miksi ne olivat kirjassa tärkeitä?
 • Jos luit kirjan, josta on saatavilla myös elokuva- tai TV-versio, katso se ja vertaile teoksia keskenään. Miten ne eroavat toisistaan? Olisitko itse toteuttanut jotakin ihan toisin?
 • 6
  Luo kirjan pohjalta uutta

  Valitse jokin näistä tehtävistä:

  • Kirjoita seitsemän päivää kirjan päähenkilön päiväkirjaa (ei tarvitse olla peräkkäisiä päiviä). Sido päiväkirjamerkinnät kirjan tapahtumiin ja höystä niitä mielikuvituksellasi.
  • Kirjoita kirje kirjan päähenkilölle jonkun sivuhenkilön näkökulmasta. Pidä kirjan tapahtumat mukana kirjeessä.
  • Kirjoita lyhyt sanomalehtijuttu tai iltapäivälehtien tyylinen klikkiuutinen kirjan tapahtumista. Mieti miten jutun saa houkuttelevaksi lukijoille.
  • Kuinka kirja voisi jatkua? Kirjoita kirjan tapahtumille jatkoa yhden luvun verran.
  • Kuinka tarina olisi voinut päättyä toisin? Kirjoita kirjaan vaihtoehtoinen loppuratkaisu.
  • Keksi kirjaan uusi henkilö tai hahmo. Piirrä ja kerro, millainen tämä on ja miten tämä liittyy tarinaan. Voit lisäksi kirjoittaa jonkin kohtauksen, jossa uusi henkilö esiintyy.
  • AU eli alternate universe -haaste: Heitä valitsemasi kirjan henkilö(t) huvin vuoksi ihan erilaiseen ympäristöön tai aikakauteen ja kirjoita tarina siitä, miten heille siellä käy. Pidä mielessä, miten he kirjassa reagoivat erilaisiin tilanteisiin.
  • Kirjoita kirjan maailmaan liittyvä drabble (suomalaisittain raapale) eli tasan 100 sanan mittainen pieni tarina tai tunnelmapala. Voit myös tuplata sanamäärän 200 sanaan.
  • Tee elokuvakäsikirjoitus jostakin kirjan kohtauksesta. Mieti ketkä näyttelijät esittäisivät kirjan henkilöitä. Voit halutessasi myös hahmotella näyttelijöille myös puvustuksen valitsemaasi kohtaukseen.
  • Tee sarjakuvastrippi jostakin kirjan kohtauksesta (enintään 4 kuvaa). Muista tarvittaessa puhekuplat tai kuvatekstit. Voit tehdä sarjakuvan haluamallasi tekniikalla.
  • Tee itse kuvitus johonkin kirjan tapahtumaan haluamallasi tekniikalla.
  • Tee kirjaan uusi, erilainen kansikuva haluamallasi tekniikalla.
  • Bonustehtävä: Kirjoita ihan oma tarinasi, omasta aiheesta! Voit korvata yhden diplomia varten luettavan kirjan tällä tehtävällä, jos opettaja sen hyväksyy.
  7
  Video-, valokuvaus ja sometehtäviä

  Valitse jokin näistä tehtävistä:

  • Kuvaa kirjavinkkausvideo/kirjatraileri. Kirjatraileri on videomuodossa tehty kirjavinkki, jonka tarkoituksena on herättää katsojan kiinnostus kirjaan. Kustantajat tekevät kirjatrailereita edistääkseen kirjojensa myyntiä, mutta niitä tehdään myös kouluissa ja kirjastoissa lisäämään lukuinnostusta. Kirjatrailereita voidaan julkaista netissä esim. YouTubessa, kunhan kuvien ja musiikin tekijänoikeudet on otettu huomioon. Julkaisemiseen pitää olla lupa videon tekijöiltä ja koululaisten vanhemmilta. Ohjeita: Kirjatraileripaja (PDF)
  • Valitse kirjan teemoihin ja tunnelmaan mielestäsi sopivaa musiikkia. Voit halutessasi koota soittolistan esim. YouTubeen tai Spotifyhin ja jakaa sen kirjastosi someen.
  • Tee kirjasta mainos haluamallasi tekniikalla (perinteinen painettu mainos, nettimainos, radiomainos, televisiomainos…).
  • Ota hyvin sommiteltu ja kirjan tunnelmaan sopiva valokuva kirjasta. Voit hakea inspiraatiota netistä hakusanalla “bookstagram”. Kirjoita ottamaasi kuvaan kirjavinkki. Jos haluat, voit julkaista kuvan Instagramiin (merkitse kirjaston tili julkaisuun).
  • Laadi kuvitteellinen somepostaus jostakin kirjan käännekohdasta esim. piirtämällä tai kirjoittamalla.
  • Hahmottele jollekin kirjan henkilölle kuvitteellinen profiili johonkin sosiaalisen median palveluun. Mieti esimerkiksi mitä hän kertoisi itsestään tai millainen profiilikuva hänellä olisi. Voit laatia kuvan profiilista haluamallasi tekniikalla (ethän siis tee nettiin oikeaa tiliä henkilön nimissä).
  • Valitse joku mielestäsi kiinnostava kohtaus kirjasta. Millaisen keskustelun olisit halunnut käydä esim. WhatsAppissa kirjan henkilön kanssa ennen tätä kohtausta? Olisivatko kirjan tapahtumat kenties edenneet sen jälkeen eri tavalla?
  • Tee kirjasta ”tagipilvi” eli avainsanapilvi. Se on graafinen esitys asioista, jotka liittyvät kirjaan – voit koota siihen mm. henkilöiden ja paikkojen nimiä, tapahtumia, aiheita, adjektiiveja, reaktioita… Avainsanapilvessä tärkeimmät sanat näkyvät yleensä suurempina kuin vähemmän tärkeät. Muodoltaan avainsanapilvi voi muistuttaa esimerkiksi juuri pilveä, tai muotokin voi liittyä kirjan aiheisiin. Voit tehdä pilven esimerkiksi Word Art -sivustolla
  • Sovella jokin tuttu meemi kirjan henkilöihin tai tapahtumiin. Kuvaile lyhyesti mitä meemi kertoo kirjasta ja miksi se mielestäsi toimii hyvin.
  8
  Novellikokoelmatehtävät

  Mikäli luit novellikokoelman, vastaa näihin kysymyksiin lukemaasi novellikokoelmaa koskien:

  1. Kirjailija(t)
  2. Kirjan nimi
  3. Kerro yhdestä kirjan novellista
  4. Kerro novellien kielestä
  5. Kerro novellien aihepiireistä
  6. Millaisista henkilöistä novelleissa kerrotaan?
  7. Oma mielipiteesi kirjasta: Mistä pidit? Mistä et pitänyt? Millainen olisit halunnut kirjan olevan?
  9
  Runokirjatehtävät

  Mikäli luit runokokoelman, tee jokin näistä tehtävistä:

  • Valitse jokin kirjan runoista ja piirrä runosta sarjakuva.
  • Kirjoita vähintään yksi säkeistö lisää valitsemaasi runoon.
  • Kirjoita runo lukukokemuksesta.
  • Valitse neljä runoa. Mieti niiden tunnelmaa. Mitkä värit ja minkälainen musiikki kuvaisivat parhaiten tunnelmaa? Valitse tuntemiasi sävelmiä tai sävellä itse.
  • Etsi lukemastasi runokokoelmasta kolme erilaista runoa. Miksi ne eroavat toisistaan? Miten ne kuvastavat runokokoelman tematiikkaa?
  • Kirjoita runo, joka sopisi tyylillisesti lukemaasi runokokoelmaan.
  • Lausu valitsemasi runo luokallesi, lukudiplomiryhmällesi tai koulun juhlassa.
  10
  Tietokirjatehtävät

  Mikäli luit tietokirjan, tee jokin näistä tehtävistä:

  • Tiivistä lyhyesti mitä aihetta kirjassa käsitellään. Onko kirja yleisesitys aiheesta vai onko tekijällä tietty näkökulma tai mielipide asiaan? Onko aihe ehkä kiistanalainen?
  • Onko kirjassa käsitellyillä asioilla vaikutusta sinun elämässäsi nyt tai ehkä tulevaisuudessa? Jos on, kerro millaisia.
  • Mitä tiesit kirjan aiheesta ennestään? Muuttuiko näkemyksesi kirjan luettuasi?
  • Poimi kirjasta kolme kiinnostavaa faktaa, joita et ennen tiennyt.
  • Mistä kirjassa käsitellystä asiasta haluaisit saada vielä lisää tietoa?