En del av Lukki-tjänsterna kan vara ur bruk eller man har eventuellt begränsat deras användning på grund av coronaläget. Följ kommunernas meddelanden på adressen lukki.finna.fi samt på bibliotekens Facebook-sidor.

Sökning

Det flerspråkiga biblioteket

HelMet-biblioteken i huvudstadsregionen har ett flerspråkigt bibliotek som lånar ut böcker gratis till andra bibliotek. Lukki-biblioteken kan beställa böcker på främmande språk för sina egna kunder från det flerspråkiga biblioteket. Det lönar sig att kontakta det egna bibliotekets personal, som kan fjärrlåna material på det önskade språket.

Fjärrlånen från det flerspråkiga biblioteket är gratis för alla kunder i Lukki-biblioteken.

HelMet-bibliotekens flerspråkiga bibliotek erbjuder invandrare en möjlighet att läsa litteratur på sitt eget modersmål. I det flerspråkiga bibliotekets urval finns material på c. 80 språk för såväl vuxna som barn och ungdomar. Största delen av det flerspråkiga bibliotekets material är böcker, men det finns även musik, filmer och tidningar.

Det flerspråkiga bibliotekets samling finns i Böle i Helsingfors. Lukki-bibliotekens kunder kan också söka material direkt via HelMet-bibliotekens nättjänst. Vid sökning i HelMet-bibliotekens databas lönar det sig att avgränsa sökningen enligt språk, eftersom det flerspråkiga bibliotekets samling inte är avskilt från annat material i HelMet-databasen.

Children's Library nättjänsten

 

Children's Library

 

På nättjänsten Children´s Library finns material på många olika språk. Via ”simple search”-funktionen kan du t.ex. söka läsning som passar barn i en viss ålder. Det finns tiotals språkalternativ att välja på, bl.a. arabiska, persiska, portugisiska och hebreiska.