Osa Lukki-kirjastojen palveluista saattaa olla poissa käytöstä tai niiden käyttöä on voitu rajoittaa koronatilanteen takia. Seuraa kuntakohtaista tiedotusta osoitteessa lukki.finna.fi sekä kirjastojen Facebook-sivuja.

Haku

Omatoimikirjastot

Omatoimikirjastot

Omatoimikirjasto laajentaa kirjaston aukioloaikaa tarjoamalla kirjaston tilat ja kokoelmat asiakkaiden käyttöön myös silloin, kun henkilökunta ei ole kirjastossa paikalla. Omatoimikirjastojen käyttöehdoissa on kuntakohtaisia eroja, jotka on lueteltu alla.

Omatoimiaikana kirjastossa ei ole välttämättä henkilökuntaa, ja tiloja valvotaan teknisesti muun muassa kameravalvonnalla. Sisään pääsee omalla kirjastokortilla ja siihen liitetyllä pin-koodilla.

Karkkilan kirjaston omatoimiajat ovat asiakkaiden käytettävissä Karkkilan omatoimikirjaston käyttöehtojen kirjallisen allekirjoittamisen jälkeen. Sopimuksen voi allekirjoittaa Karkkilan kirjastossa kirjaston palveluaikoina. Alle 15-vuotiaalle käyttöoikeus myönnetään huoltajan suostumuksella.

Lohjan Karjalohjan kirjaston, Pusulan kirjaston ja Routionmäen monitoimijatalon kirjaston omatoimiajat ovat kaikkien yli 13-vuotiaiden asiakkaiden käytössä ilman erillistä sopimusallekirjoitusta. Mäntynummen kirjaston omatoimiaika on käytettävissä vasta erillisen käyttöoikeussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sopimuksen voi allekirjoittaa Lohjan kaupunginkirjaston toimipisteissä, alle 15-vuotiaan lapsen käyttöoikeuden allekirjoittaa huoltaja. Kyseisiin kirjastoihin pääsee omatoimiaikana omalla kirjastokortilla ja siihen liitetyllä pin-koodilla.

Vihdin pääkirjastossa on aamupäivisin itsepalveluaika, jonka aikana kirjaston ovet ovat avoinna kaikille asiakkaille, mutta itsepalveluaikana ei ole asiakaspalvelua, ja lainaus ja palautus tapahtuu automaateilla. Vihdin Kirkonkylän kirjaston omatoimiajat ovat asiakkaiden käytettävissä Vihdin Kirkonkylän omatoimikirjaston käyttöehtojen kirjallisen allekirjoittamisen jälkeen. Sopimuksen voi allekirjoittaa Vihdin Kirkonkylän kirjastossa kirjaston palveluaikoina. Alle 15-vuotiaalle käyttöoikeus myönnetään huoltajan suostumuksella.

Tarkemmat kuntakohtaiset käyttöehdot ovat alla. Tilojen valvontaan liittyvät rekisteriselosteet ovat luettavissa kunkin kirjaston palveluaikana.

Karkkila

Karkkilan omatoimikirjaston käyttösäännöt, hyväksytty vapaa-aikalautakunnassa 6.6.2017.

Karkkilan kaupunginkirjastoon on asennettu järjestelmä (kulunvalvonta ja valvontakamerat), joka mahdollistaa kirjaston käytön omatoimisesti ilman henkilökuntaa. Karkkilan omatoimikirjastoa voi käyttää kirjaston normaalien palveluaikojen ulkopuolella erikseen ilmoitettuina omatoimiaikoina. Silloin kirjastoon pääsee vain Lukki-kirjastokortilla, jonka haltijalla on Karkkilan omatoimikirjaston käyttöoikeus. Omatoimiaikoina kirjastossa ei ole asiakaspalvelua. Kirjaston ilmoittamina palveluaikoina kirjaston ovet ovat avoinna ja henkilökunta palvelee asiakkaita.

Omatoimikirjaston käyttöoikeus haetaan kirjallisesti kirjaston asiakaspalvelusta. Alle 15-vuotiaan asiakkaan omatoimikirjaston käyttöoikeuden hakee ja kirjaston käytöstä vastaa huoltaja. Käyttöoikeutta myönnettäessä tarkistetaan, että asiakkaan kirjastokorttiin on liitetty nelinumeroinen tunnusluku, jota käytetään myös mm. verkkokirjastossa ja lainausautomaatilla.

Käyttöoikeuden saadessaan asiakas sitoutuu näihin käyttösääntöihin. Kirjaston henkilökunta opastaa omatoimikirjaston käytössä.

Omatoimiaikana kirjastoon saavuttaessa kirjastokortti syötetään kirjaston ovella olevaan lukijalaitteeseen ja näppäillään tunnusluku. Jokaisen omatoimikirjaston käyttäjän on kirjauduttava sisään, jotta henkilökunta voi tarvittaessa tarkistaa järjestelmästä, kuka on ollut kirjastossa. Onnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen ovi avautuu sähköisesti ja järjestelmä ottaa kuvan asiakkaasta sekä tallentaa kirjautumistiedot kirjaston tietokantaan.

Asiakkaan tulee varmistaa, ettei kirjastoon tule samalla oven avauksella muita asiakkaita. Asiakkaan tulee myös huolehtia, että ovi menee lukkoon kirjastoon tultaessa ja sieltä poistuttaessa. Jos huoltaja vierailee kirjastossa lasten kanssa, riittää että vain huoltaja kirjautuu sisään.

Asiakas voi lainata ja palauttaa aineistoa lainaus- ja palautusautomaattien avulla. Palautuksen jälkeen aineisto laitetaan automaatin antamien ohjeiden mukaan joko seinässä olevaan palautusluukkuun tai mustaan palautuslaatikkoon. Varaamaansa aineiston asiakas voi hakea varaushyllystä ja lainata automaatilla. Maksut voi maksaa vain kirjaston palveluaikoina.

Asiakastietokoneet ja tulostus sekä kopiointi ovat normaalisti käytettävissä myös omatoimiaukiolon aikana. Tietokoneiden käyttöön vaaditaan kirjastokortti ja tunnusluku. Kopiot ja tulosteet maksetaan tulostimen vieressä olevaan lippaaseen.

Kirjaston tiloissa on käyttäydyttävä asiallisesti. Kirjastossa on tallentava kameravalvonta, jonka käytössä sovelletaan henkilötietolakia (523/1999). Kirjastoa valvotaan etäyhteydellä. Mahdollisiin häiriötilanteisiin puututaan. Alaikäisten kohdalla otetaan yhteyttä huoltajiin. Kirjaston käyttöoikeuden menettämisestä on säädetty Lukki-kirjastojen käyttösäännöissä. Kirjastokortti voidaan asettaa käyttökieltoon, jolla estetään omatoimikirjaston sisäänpääsy määräajaksi. Asiakkaan aiheuttamista turhista hälytyksistä ja siivouksista peritään korvauksena hälytyksestä/siivouksesta aiheutuneet kulut.

Lohja

Lohjan Karjalohjan, Mäntynummen, Pusulan ja Routionmäen monitoimijatalon kirjastojen omatoimiaukioloaikojen käyttösäännöt:

Omatoimikirjastoaikana kirjasto on käytettävissä ilman henkilökuntaa.

Karjalohjan, Pusulan ja Routionmäen monitoimijatalon omatoimikirjastoon pääsee Lukki-kirjastojen kirjastokortilla ja siihen liitetyllä tunnusluvulla. Tunnusluvun saa kirjastosta. Omatoimikirjaston käyttöä varten ei tarvita uutta tunnuslukua. Omatoimikirjaston henkilökunta opastaa omatoimikirjaston käytössä.

Omatoimiaikana Karjalohjan, Mäntynummen, Pusulan ja Routionmäen omatoimikirjastoon on 13 vuoden ikäraja. Alle 13-vuotiaat voivat asioida kirjastossa palveluaikoina ja omatoimiaikoina huoltajan kanssa.

Mäntynummen omatoimikirjasto on asiakkaiden käytettävissä vasta erillisen käyttöoikeussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Omatoimiajan käyttöoikeussopimuksen voi allekirjoittaa Lohjan kaupunginkirjaston toimipisteissä. Alle 15-vuotiaiden asiakkaiden käyttöoikeussopimuksen allekirjoittaa huoltaja. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Mäntynummen omatoimikirjasto on käytettävissä omalla kirjastokortilla ja tunnusluvulla.

Kirjastokortti syötetään kirjaston pääoven vieressä olevaan lukijalaitteeseen ja näppäillään henkilökohtainen tunnusluku.

Jokaisen omatoimikirjaston käyttäjän on kirjauduttava sisään, jotta henkilökunta voi tarvittaessa tarkistaa järjestelmästä, kuka on ollut kirjastossa sekä kävijätilastoinnin vuoksi. Onnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen ovi avautuu sähköisesti ja järjestelmä ottaa kuvan asiakkaasta.

Asiakkaan tulee varmistaa, ettei kirjastoon tule samalla oven avauksella muita asiakkaita. Jos huoltaja vierailee kirjastossa lasten kanssa, riittää että vain huoltaja rekisteröityy. Asiakkaan on poistuttava kirjastosta viimeistään ennen omatoimiajan päättymistä. Ohjeet tulevat kaiuttimien kautta automaattisesti. Omatoimikirjaston aukioloajan päättyessä aktivoituu kirjaston normaali kulunvalvonta ja murtosuojaus.

Palveluajan päättyessä asiakkaiden on poistuttava kirjastosta ja kirjauduttava sisään ulko-oven lukijalaitteella voidakseen jatkaa oleskelua kirjastossa. Kirjaston henkilökunta opastaa asiakkaita poistumisessa ja uudelleen kirjautumisessa.

Asiakas voi lainata ja palauttaa aineistoa lainaus- ja palautusautomaatilla. Mikäli palautusautomaatti ei toimi, asiakas voi valita lainausautomaatista palautustoiminnon. Palautuksen jälkeen aineisto laitetaan automaatin vieressä olevaan vaunuun tai lukittuun laatikkoon automaatin antamien ohjeiden mukaan.

Mikäli asiakas tulee lainaamaan varaamaansa aineistoa, hän hakee sen varaushyllystä, jossa aineisto on lajiteltu varausnumeron mukaan. Aineisto lainataan automaatilla.

Maksut voi maksaa vain kirjaston palveluaikana henkilökunnan ollessa paikalla. Routionmäen omatoimikirjastossa ei voi maksaa kirjastomaksuja.

Kopiointi ja tulostus ei ole mahdollista omatoimiaikana.

Kirjaston tiloissa on käyttäydyttävä asiallisesti. Kirjastossa on tallentava kameravalvonta, jonka käytössä sovelletaan henkilötietolakia (523/1999). Kirjastoa valvotaan etäyhteydellä. Mahdollisiin häiriötilanteisiin puututaan. Alaikäisten kohdalla otetaan yhteyttä huoltajiin. Omatoimikirjaston asiakkaat ovat velvollisia korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Myös vahingontekijän sisään päästänyt voi joutua vastuuseen. Kirjaston käyttöoikeuden menettämisestä on säädetty Lukki-kirjastojen käyttösäännöissä. Turhista hälytyksistä peritään asiakkaalta korvaus.

Henkilökunnan paikalla ollessa kirjastot palvelevat kunkin kirjaston tavalliseen tapaan.

Vihti

Vihdin pääkirjaston aamupäivien itsepalveluaikana kirjaston ovet ovat avoinna kaikille asiakkaille. Itsepalveluaikana kirjastossa ei ole asiakaspalvelua, ja lainaus ja palautus tapahtuvat kirjastossa olevilla automaateilla.

Vihdin Kirkonkylän kirjaston omatoimiaikojen käyttösäännöt:

Vihdin Kirkonkylän kirjaston omatoimiajat ovat asiakkaiden käytettävissä omatoimikirjaston käyttäjäksi rekisteröitymisen jälkeen. Rekisteröitymisen voi hoitaa Vihdin Kirkonkylän kirjastossa kirjaston palveluaikoina. Alle 15-vuotiaan tulee suorittaa rekisteröityminen huoltajan kanssa.

Omatoimiaikoina kirjastoon pääsee vain Lukki-kirjastokortilla ja siihen liitetyllä tunnusluvulla, jonka haltijalla on Kirkonkylän omatoimikirjaston käyttöoikeus. Omatoimiaikoina kirjastossa ei ole asiakaspalvelua. Tiloja valvotaan teknisesti mm. kameroin.

Omatoimikirjaston käyttöoikeus haetaan kirjallisesti kirjaston asiakaspalvelusta. Omatoimikirjaston käytölle ei ole ikärajaa, mutta alle 15-vuotiaan asiakkaan käyttöoikeuden hakee ja kirjastonkäytöstä vastaa huoltaja.

Kirjastokortti luetaan lukijalaitteella ja näppäillään tunnusluku, jolloin oven lukitus aukeaa. Jokaisen omatoimikirjaston käyttäjän on kirjauduttava sisään ja varmistettava, ettei kirjastoon tule samalla oven avauksella muita asiakkaita. Asiakkaan tulee myös huolehtia, että ovi menee lukkoon kirjastoon tultaessa ja sieltä poistuttaessa. Jos huoltaja tulee kirjastoon lasten kanssa, riittää että vain huoltaja kirjautuu sisään. Palveluajan päättyessä on kirjastoon jäävien asiakkaiden käytävä kirjautumassa lukijalaitteella.

Asiakkaat voivat lainata ja palauttaa aineistoa automaateilla sekä noutaa omia varauksiaan. Asiakastietokoneet ja tulostus sekä kopiointi ovat käytettävissä myös omatoimiaikana. Tietokoneiden käyttöön vaaditaan kirjastokortti ja tunnusluku. Kirjaston tiloissa on langaton verkko.

Kirjaston palvelut, jotka edellyttävät henkilökuntaa, eivät ole käytössä omatoimiaikana. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi kirjastomaksujen maksaminen ja uuden kirjastokortin hankinta. Automaattien ja tietokoneiden teknisiä ongelmia voidaan selvittää vasta, kun henkilökunta on paikalla. Kirjaston tiloissa on käyttäydyttävä asiallisesti.

Kirjaston turvallisuutta valvotaan tallentavalla kameravalvonnalla, jonka käytössä sovelletaan henkilötietolakia (523/1999). Kirjastosta on poistuttava välittömästi omatoimiajan päättyessä. Tilaan jääminen aiheuttaa hälytyksen. Asiakkaan aiheuttamista turhista hälytyksistä peritään korvauksena hälytyksestä aiheutuneet kulut.