Karkkilan kirjasto on suljettu 28.2.2021 asti, palauttaminen ja varausten nouto on mahdollista.

Biblioteken i Lojo betjänar, men meröppet biblioteken är stängda 1.12.2020-31.1.2021. Vi rekommenderar korta besök.

Vihdin kirjastot ovat kiinni 31.1.2021 saakka. Varauksia voi noutaa ja lainoja voi palauttaa, myös pääkirjaston palautusluukku on auki. Kirjastoauto ei liikennöi.

En del av Lukki-tjänsterna kan vara ur bruk eller man har eventuellt begränsat deras användning. Följ kommunernas meddelanden på adressen lukki.finna.fi samt på bibliotekens Facebook-sidor.

Sökning

Meröppna bibliotek

Omatoimikirjastot

Omatoimikirjasto laajentaa kirjaston aukioloaikaa tarjoamalla kirjaston tilat ja kokoelmat asiakkaiden käyttöön myös silloin, kun henkilökunta ei ole kirjastossa paikalla. Omatoimikirjastojen käyttöehdoissa on kuntakohtaisia eroja, jotka on lueteltu alla.

Omatoimiaikana kirjastossa ei ole välttämättä henkilökuntaa, ja tiloja valvotaan teknisesti muun muassa kameravalvonnalla. Sisään pääsee omalla kirjastokortilla ja siihen liitetyllä pin-koodilla.

Karkkilan kirjaston omatoimiajat ovat asiakkaiden käytettävissä Karkkilan omatoimikirjaston käyttöehtojen kirjallisen allekirjoittamisen jälkeen. Sopimuksen voi allekirjoittaa Karkkilan kirjastossa kirjaston palveluaikoina. Alle 15-vuotiaalle käyttöoikeus myönnetään huoltajan suostumuksella.

Lohjan Karjalohjan kirjaston, Pusulan kirjaston ja Routionmäen monitoimijatalon kirjaston omatoimiajat ovat kaikkien yli 13-vuotiaiden asiakkaiden käytössä ilman erillistä sopimusallekirjoitusta. Mäntynummen kirjaston omatoimiaika on käytettävissä vasta erillisen käyttöoikeussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sopimuksen voi allekirjoittaa Lohjan kaupunginkirjaston toimipisteissä, alle 15-vuotiaan lapsen käyttöoikeuden allekirjoittaa huoltaja. Kyseisiin kirjastoihin pääsee omatoimiaikana omalla kirjastokortilla ja siihen liitetyllä pin-koodilla.

Vihdin pääkirjastossa on aamupäivisin itsepalveluaika, jonka aikana kirjaston ovet ovat avoinna kaikille asiakkaille, mutta itsepalveluaikana ei ole asiakaspalvelua, ja lainaus ja palautus tapahtuu automaateilla. Vihdin Kirkonkylän kirjaston omatoimiajat ovat asiakkaiden käytettävissä Vihdin Kirkonkylän omatoimikirjaston käyttöehtojen kirjallisen allekirjoittamisen jälkeen. Sopimuksen voi allekirjoittaa Vihdin Kirkonkylän kirjastossa kirjaston palveluaikoina. Alle 15-vuotiaalle käyttöoikeus myönnetään huoltajan suostumuksella.

Tarkemmat kuntakohtaiset käyttöehdot ovat alla. Tilojen valvontaan liittyvät rekisteriselosteet ovat luettavissa kunkin kirjaston palveluaikana.

Karkkila

Karkkilan omatoimikirjaston käyttösäännöt, hyväksytty vapaa-aikalautakunnassa 6.6.2017.

Karkkilan kaupunginkirjastoon on asennettu järjestelmä (kulunvalvonta ja valvontakamerat), joka mahdollistaa kirjaston käytön omatoimisesti ilman henkilökuntaa. Karkkilan omatoimikirjastoa voi käyttää kirjaston normaalien palveluaikojen ulkopuolella erikseen ilmoitettuina omatoimiaikoina. Silloin kirjastoon pääsee vain Lukki-kirjastokortilla, jonka haltijalla on Karkkilan omatoimikirjaston käyttöoikeus. Omatoimiaikoina kirjastossa ei ole asiakaspalvelua. Kirjaston ilmoittamina palveluaikoina kirjaston ovet ovat avoinna ja henkilökunta palvelee asiakkaita.

Omatoimikirjaston käyttöoikeus haetaan kirjallisesti kirjaston asiakaspalvelusta. Alle 15-vuotiaan asiakkaan omatoimikirjaston käyttöoikeuden hakee ja kirjaston käytöstä vastaa huoltaja. Käyttöoikeutta myönnettäessä tarkistetaan, että asiakkaan kirjastokorttiin on liitetty nelinumeroinen tunnusluku, jota käytetään myös mm. verkkokirjastossa ja lainausautomaatilla.

Käyttöoikeuden saadessaan asiakas sitoutuu näihin käyttösääntöihin. Kirjaston henkilökunta opastaa omatoimikirjaston käytössä.

Omatoimiaikana kirjastoon saavuttaessa kirjastokortti syötetään kirjaston ovella olevaan lukijalaitteeseen ja näppäillään tunnusluku. Jokaisen omatoimikirjaston käyttäjän on kirjauduttava sisään, jotta henkilökunta voi tarvittaessa tarkistaa järjestelmästä, kuka on ollut kirjastossa. Onnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen ovi avautuu sähköisesti ja järjestelmä ottaa kuvan asiakkaasta sekä tallentaa kirjautumistiedot kirjaston tietokantaan.

Asiakkaan tulee varmistaa, ettei kirjastoon tule samalla oven avauksella muita asiakkaita. Asiakkaan tulee myös huolehtia, että ovi menee lukkoon kirjastoon tultaessa ja sieltä poistuttaessa. Jos huoltaja vierailee kirjastossa lasten kanssa, riittää että vain huoltaja kirjautuu sisään.

Asiakas voi lainata ja palauttaa aineistoa lainaus- ja palautusautomaattien avulla. Palautuksen jälkeen aineisto laitetaan automaatin antamien ohjeiden mukaan joko seinässä olevaan palautusluukkuun tai mustaan palautuslaatikkoon. Varaamaansa aineiston asiakas voi hakea varaushyllystä ja lainata automaatilla. Maksut voi maksaa vain kirjaston palveluaikoina.

Asiakastietokoneet ja tulostus sekä kopiointi ovat normaalisti käytettävissä myös omatoimiaukiolon aikana. Tietokoneiden käyttöön vaaditaan kirjastokortti ja tunnusluku. Kopiot ja tulosteet maksetaan tulostimen vieressä olevaan lippaaseen.

Kirjaston tiloissa on käyttäydyttävä asiallisesti. Kirjastossa on tallentava kameravalvonta, jonka käytössä sovelletaan henkilötietolakia (523/1999). Kirjastoa valvotaan etäyhteydellä. Mahdollisiin häiriötilanteisiin puututaan. Alaikäisten kohdalla otetaan yhteyttä huoltajiin. Kirjaston käyttöoikeuden menettämisestä on säädetty Lukki-kirjastojen käyttösäännöissä. Kirjastokortti voidaan asettaa käyttökieltoon, jolla estetään omatoimikirjaston sisäänpääsy määräajaksi. Asiakkaan aiheuttamista turhista hälytyksistä ja siivouksista peritään korvauksena hälytyksestä/siivouksesta aiheutuneet kulut.

Lojo

Användarreglerna för meröppettiderna på Karislojo, Tallbacka, Pusula bibliotek och biblioteket vid fleraktörshuset i Routionmäki i Lojo

Under meröppettiderna kan biblioteket användas utan personal.

Man kommer in i Karislojo och Pusula meröppna bibliotek och i det meröppna biblioteket vid fleraktörshuset i Routionmäki med Lukki-bibliotekens bibliotekskort och med en PIN-kod knuten till det. PIN-koden fås på biblioteket. För att kunna använda ett meröppet bibliotek behövs inte en ny PIN-kod. Personalen vid det meröppna biblioteket ger vägledning i hur man använder ett meröppet bibliotek.

Under bibliotekets meröppettider tillämpas en åldersgräns på 13 år vid Tallbacka, Pusula och Routionmäki meröppna bibliotek. Barn under 13 år kan besöka biblioteket under servicetiderna och tillsammans med vårdnadshavaren

Tallbacka meröppna bibliotek kan användas först efter att man undertecknat en separat överenskommelse om rätten att använda biblioteket. Överenskommelsen om att få använda biblioteket på egen hand kan undertecknas vid Lojo stadsbiblioteks enheter. För kunder under 15 år undertecknas överenskommelsen om användningsrätt av vårdnadshavaren. Efter undertecknandet av överenskommelsen kan Tallbacka meröppna bibliotek användas med det egna bibliotekskort och lösenordet.

Bibliotekskortet matas in i en läsare som finns invid huvudingången till biblioteket och en personlig PIN-kod knappas in.

Alla som använder ett meröppet bibliotek ska logga in så att personalen vid behov kan kontrollera i systemet vem som besökt biblioteket samt för att föra statistik över besökarna. Efter inloggningen öppnas dörren elektroniskt och systemet tar en bild av kunden.

Kunden ska försäkra sig om att andra kunder inte kommer in genom samma dörröppning. Om vårdnadshavaren besöker biblioteket med barn räcker det om bara vårdnadshavaren registrerar sig. Kunden ska lämna biblioteket senast före utgången av meröppettiden. Instruktionerna meddelas automatiskt genom högtalarna. När ett meröppet bibliotek stänger aktiveras bibliotekets normala passerkontroll och inbrottsskydd.

Efter servicetiden ska kunderna lämna biblioteket och logga in via en läsare invid ingången för att kunna fortsätta vistelsen på biblioteket. Bibliotekspersonalen vägleder kunderna i att ta sig ut och logga in på nytt.

Kunden kan låna och återlämna material genom utlånings- och återlämningsautomaten. Om återlämningsautomaten är ur funktion kan kunden välja en återlämningsfunktion i utlåningsautomaten. Efter återlämnandet ska materialet lämnas i en vagn bredvid automaten eller i en låst låda enligt de instruktioner automaten ger.

Kunden kan hämta det beställda materialet på beställningshyllan där materialet är sorterat enligt beställningsnummer. Materialet lånas via automaten.

Avgifterna kan betalas bara under bibliotekets servicetid medan personalen är på plats. Vid Routionmäki meröppna bibliotek kan man inte betala biblioteksavgifter.

Kopiering och utskrift är inte möjligt under meröppettiderna.

På biblioteket ska man uppträda sakligt. På biblioteket finns en inspelande kameraövervakning med stöd av personuppgiftslagen (523/1999) Biblioteket övervakas på distans. Man ingriper i eventuella störningar. Om det är fråga om minderåriga kontaktas vårdnadshavarna. Kunderna vid ett meröppet bibliotek är skyldiga att ersätta de skador de orsakar. Även den person som släppt in den som orsakat skadan kan ställas till svars. Om förlust av rätten att använda biblioteket bestäms i användarreglerna för Lukki-biblioteken. För onödiga larm tas ut en ersättning av kunden.

När personalen är på plats betjänar biblioteken normalt.

Vihti

Vihdin pääkirjaston aamupäivien itsepalveluaikana kirjaston ovet ovat avoinna kaikille asiakkaille. Itsepalveluaikana kirjastossa ei ole asiakaspalvelua, ja lainaus ja palautus tapahtuvat kirjastossa olevilla automaateilla.

Vihdin Kirkonkylän kirjaston omatoimiaikojen käyttösäännöt:

Vihdin Kirkonkylän kirjaston omatoimiajat ovat asiakkaiden käytettävissä omatoimikirjaston käyttäjäksi rekisteröitymisen jälkeen. Rekisteröitymisen voi hoitaa Vihdin Kirkonkylän kirjastossa kirjaston palveluaikoina. Alle 15-vuotiaan tulee suorittaa rekisteröityminen huoltajan kanssa.

Omatoimiaikoina kirjastoon pääsee vain Lukki-kirjastokortilla ja siihen liitetyllä tunnusluvulla, jonka haltijalla on Kirkonkylän omatoimikirjaston käyttöoikeus. Omatoimiaikoina kirjastossa ei ole asiakaspalvelua. Tiloja valvotaan teknisesti mm. kameroin.

Omatoimikirjaston käyttöoikeus haetaan kirjallisesti kirjaston asiakaspalvelusta. Omatoimikirjaston käytölle ei ole ikärajaa, mutta alle 15-vuotiaan asiakkaan käyttöoikeuden hakee ja kirjastonkäytöstä vastaa huoltaja.

Kirjastokortti luetaan takaoven vieressä olevalla lukijalaitteella ja näppäillään tunnusluku, jolloin oven lukitus aukeaa. Jokaisen omatoimikirjaston käyttäjän on kirjauduttava sisään ja varmistettava, ettei kirjastoon tule samalla oven avauksella muita asiakkaita. Asiakkaan tulee myös huolehtia, että ovi menee lukkoon kirjastoon tultaessa ja sieltä poistuttaessa. Jos huoltaja tulee kirjastoon lasten kanssa, riittää että vain huoltaja kirjautuu sisään. Palveluajan päättyessä on kirjastoon jäävien asiakkaiden käytävä kirjautumassa takaoven lukijalaitteella.

Asiakkaat voivat lainata ja palauttaa aineistoa automaateilla sekä noutaa omia varauksiaan. Asiakastietokoneet ja tulostus sekä kopiointi ovat käytettävissä myös omatoimiaikana. Tietokoneiden käyttöön vaaditaan kirjastokortti ja tunnusluku. Kopiot ja tulosteet maksetaan tulostimen vieressä olevaan lippaaseen. Kirjaston tiloissa on langaton verkko.

Kirjaston palvelut, jotka edellyttävät henkilökuntaa, eivät ole käytössä omatoimiaikana. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi kirjastomaksujen maksaminen ja uuden kirjastokortin hankinta. Automaattien ja tietokoneiden teknisiä ongelmia voidaan selvittää vasta, kun henkilökunta on paikalla. Kirjaston tiloissa on käyttäydyttävä asiallisesti.

Kirjaston turvallisuutta valvotaan tallentavalla kameravalvonnalla, jonka käytössä sovelletaan henkilötietolakia (523/1999). Kirjastosta on poistuttava välittömästi omatoimiajan päättyessä. Tilaan jääminen aiheuttaa hälytyksen. Asiakkaan aiheuttamista turhista hälytyksistä peritään korvauksena hälytyksestä aiheutuneet kulut.