Karkkilan kirjasto on toistaiseksi suljettu tulipalosta aiheutuneiden savuvahinkojen takia. Lisätietoja kuntakohtaisissa tiedotteissa.

Sökning

Sagostigen

Sagostigen

Sagostigen vill inspirera till mångsidig högläsning för barn. Att läsa en bra bok är en glädje och lässtunden förenar barn och vuxna. Läsning utvecklar språk och ordförråd. En gemensam lässtund kan skapa nya tankar och idéer och vidga världsbilden. Ni kan läsa böcker tillsammans inom småbarnsfostran, i förskolan och så klart hemma!

Sagostigen hemma

Familjerna kan börja sitt äventyr på Sagostigen genom att hämta ett bokmärke från biblioteket. Vid varje biblioteksbesök kan barnen få ett klistermärke som de får klistra fast på bokmärket. När man samlat 10 klistermärken får familjen ett pris från biblioteket. Om ni vill ha tips på bra böcker att läsa tillsammans kan ni använda vidstående boklistor. Det går även bra att låna och läsa valfria böcker.

Sagostigen inom småbarnsfostran och i förskolan

Inom småbarnsfostran och i förskolan åker man på Sagostigen med tåg! Gruppen väljer böcker från vidstående boklistor eller väljer andra böcker som passar in i de olika ämnesområdena. Varje ämnesområde har en tågvagn i en egen färg, som kan skrivas ut. För varje bok som gruppen läser printar man ut rätt färgs tågvagn. På varje tågvagn finns rum för att skriva in den lästa bokens titel. Barnen får turvis rita någon figur från den lästa boken in i tågvagnarna. Loket och tågvagnarna kan sättas fast på väggen och bilda ett långt ringlande tåg. Innan gruppen påbörjar sin resa på Sagostigen sätter man upp ett mål: antingen läser gruppen 50 böcker eller mera inom en viss tidsperiod. När målet är nått kan man dela ut ett bokmärke (fås från biblioteket) eller ett diplom (kan printas ut nederst på sidan) till varje barn i gruppen.

Boklistor för 1-3-åringar

Boklistor för 4-6-åringar

Tips och idéer för fostrare

Enligt forskning är vuxnas högläsning det effektivaste sättet att inspirera barn till egen läsning.

Det är viktig att välja en bok med lämplig nivå och svårighetsgrad för att barnets intresse för berättelsen ska vidhållas. För att hitta lämplig litteratur för barn i olika åldrar kan ni använda vidstående boklistor. Det lönar sig dock att välja böcker som inspirera både läsaren och barnet.

Sträva till att göra lässtunden till en lockande och trevlig upplevelse för barnet. När den vuxne är närvarande i lässtunden, blir det härlig gemensam kvalitétstid mellan den vuxne och barnet. Ett mysigt och lugnt läsställe hjälper också att komma in i berättelsen och förstärker känslan av närvaro.

Gör läsningen till en dialog där läsaren samspelar med barnet: fundera tillsamman på bilderna och händelserna i berättelsen under eller efter läsningen. Det stärker förutom barnets uttrycksförmåga och ordförråd också bl.a. problemlösningsförmåga och emotionella färdigheter.

Utskrivbara tågvagnar

När ni har läst böcker tillsammans i förskolan eller inom småbarnsfostran, som passar in under något ämnesområde i ovanstående boklistor, printar ni ut en tågvagn i rätt färg. Det går att printa ut tågvagnar från början av varje boklista eller alternativt här nedan. Kom ihåg att ändå alltid printa ut ett lok till tåget!

Skriv in den lästa bokens titel (och författare) på skylten på tågvagnens sida och låt barnen turvis få rita någon figur från den lästa boken att sitta i vagnen (eller barnets självporträtt). Fäst loket och tågvagnarna på daghemmets vägg. Det långa tåget kan t.ex. ringla sig från rum till rum! Ifall det inte går att hitta väggutrymme kan ni också samla tågvagnarna i en pärm. Innan ni slutar er resa på Sagostigen lönar det sig ändå att samla vagnarna till ett långt tåg, t.ex. på golvet, och fotografera det.

Utskrivbara diplom

När ni inom småbarnsfostran eller i förskolan har läst minst 50 böcker eller uppnått er egen målsättning, kan ni dela ut ett minne till barnen för den gemensamma resan på Sagostigen. Från biblioteket fås bokmärken genom att visa upp ett fotografi av det långa tåget. Alternativt kan ni välja ett av nedanstående diplom och printa ut ett till varje barn i gruppen. Eftersom Sagostigen lockar till äventyr flera år i rad, lönar det sig att välja bara ett slags minne till barnen per år och välja ett annat diplom eller bokmärke följande år.