Karkkilan kirjasto on suljettu 28.2.2021 asti, palauttaminen ja varausten nouto on mahdollista.

Lohjan kirjastot palvelevat edelleen, mutta omatoimikirjastot ovat suljettuina 1.12.2020-31.1.2021. Suosittelemme pikaista asiointia.

Vihdin kirjastot ovat kiinni 31.1.2021 saakka. Varauksia voi noutaa ja lainoja voi palauttaa, myös pääkirjaston palautusluukku on auki. Kirjastoauto ei liikennöi.

Osa Lukki-kirjastojen palveluista saattaa olla poissa käytöstä tai niiden käyttöä on voitu rajoittaa. Seuraa kuntakohtaista tiedotusta osoitteessa lukki.finna.fi sekä kirjastojen Facebook-sivuja.

Haku

Lohjan kaupunginkirjaston kotipalvelun asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste: Lohjan kaupunginkirjaston kotipalvelun asiakasrekisteri

Tulostettava versio (PDF)

TIETOSUOJASELOSTE / Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Laatimispäivä: 22.5.2018

1a

Rekisterinpitäjä

Nimi:
Lohjan kaupunginkirjasto

Osoite:
Karstuntie 3, 08100 Lohja

2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi:
Eero Ahtela

Osoite:
Karstuntie 4, 08100 Lohja

Muut yhteystiedot:
+358 (0)50 529 9822, eero.ahtela@lohja.fi

3

Rekisterin nimi

Lohjan kaupunginkirjaston kotipalvelun asiakasrekisteri

4

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kirjaston kotipalveluasiakkaiden palvelujen järjestäminen ja toteuttaminen.

Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät itse voi korkean iän, pysyvän tai tilapäisen vamman tai sairauden vuoksi asioida kirjastossa.

Rekisteri sisältää kotipalveluasiakkaiden (yksityishenkilöt, yhteisöt) asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

5

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yksilöintitiedot : sukunimi, etunimi, syntymäaika, osoitetiedot, puhelinnumerotiedot.

Asiakkuuden käyttöön liittyviä tietoja: kieli, asiakkuuskirjasto, käyntitiheys, asiakkuuden käyttöön liittyviä päivämääriä, luettelo asiakkaan lainaamasta aineistosta, aineistoa koskevat toiveet.

Asiakkaille luodaan kirjastojärjestelmään Kirjat kotiin -tunnukselle numeroitu asiakastili, johon on yhdistetty asiakkaan sukunimi, etunimi, osoitetiedot ja puhelinnumerotiedot. Lisäksi asiakkaalla voi olla yhteyshenkilö, joka hoitaa asiakkaan asioita. Yhteyshenkilön tiedoista järjetelmässä mainitaan ainoastaan sukunimi, etunimi ja puhelinnumerotiedot.

6

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas antaa tietonsa itse ilmoittautuessaan ja kirjaston henkilökunta tallettaa lomakkeet. Asiakas voi valtakirjalla velvoittaa toista henkilöä tekemään hänen puolestaan rekisteröinnin.

Rekisteröidylle annetaan palveluun rekisteröinnin yhteydessä tieto siitä, että häntä koskevia henkilötietoja säilytetään kirjastossa ja palvelua koskeva rekisteriseloste on nähtävissä kirjastossa.

7

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaista tietojen luovuttamista.

8

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto:

  • Kotipalveluasiakkaiden tietoja säilytetään asiakkuuden ajan. Asiakkuus voi olla voimassa toistaiseksi tai määräaikainen sovittuun päivämäärään asti.
  • Rekisteröidyn tietoja kerätään lomakkeilla: Kirjat kotiin -asiakkaan haastattelulomake, Kirjat kotiin -palvelusopimus ja Kirjat kotiin palautelomake.
  • Kotipalvelun asiakasrekistereiden, asiakasprofiilien ja lainahistorioiden rekistereihin pääsy on vain kotipalvelua hoitavalla henkilökunnalla.
  • Suojaus perustuu käyttöoikeuksiin ja käyttäjätunnukseen ja salasanaan.
  • Henkilökuntaa sitoo työsopimuksessa määritelty vaitiolovelvoite.
  • Tietosuoja-aineisto laitetaan tietoturvapaperin keräyslaatikkoon, jonka sisällön hävittää kunnan sopimustoimija.

B. ATK:llä käsiteltävät tiedot:

  • Tietojen teknisestä suojauksesta vastaa Lohjan kaupungin tietohallinto.
  • Tietojen teknisestä suojauksesta kirjastojärjestelmässä vastaa järjestelmän toimittaja Axiell Finland Oy. Yhteys järjestelmään on suojattu palomuurilla, eli yhteys on avattu vain tietyille IP -numeroille.
  • Tietokannasta otetaan varmuuskopio joka ilta. Palvelimet ovat lukitussa Elisan konesalissa, jonne on pääsy vain admin-valtuudet omaavilla Axiell Finland Oy:n nimetyillä asiantuntijoilla.
  • Järjestelmän käyttöä kirjastotyössä on rajattu käyttäjäoikeuksilla.

10

Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa kaikki henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Jokaisella on myös oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Tarkastuspyynnön voi esittää henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kirjaston henkilökunnalle, kirjastonjohtajalle osoitettuna, todistamalla samalla henkilöllisyytensä. Käyttäjälokeista ei luovuteta tietoja muutoin kuin viranomaisten sitä pyytäessä väärinkäyttötapauksissa.

11

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi myös vaatia tiedon korjaamista tai poistamista rekisterin vastuuhenkilöiltä. Mikäli korjausvaatimukseen ei suostuta, siitä annetaan kirjallinen todistus. Rekisteröity voi tämän jälkeen viedä asian tietosuojavaltuutetun käsittelyyn.

12

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus halutessaan luopua kotipalveluasiakkuudesta, minkä seurauksena kaikki rekisteröidystä kerätyt tiedot hävitetään asianmukaisesti.