Karkkilan kirjasto on suljettu 28.2.2021 asti, palauttaminen ja varausten nouto on mahdollista.

Lohjan kirjastot palvelevat edelleen, mutta omatoimikirjastot ovat suljettuina 1.12.2020-31.1.2021. Suosittelemme pikaista asiointia.

Vihdin kirjastot ovat kiinni 31.1.2021 saakka. Varauksia voi noutaa ja lainoja voi palauttaa, myös pääkirjaston palautusluukku on auki. Kirjastoauto ei liikennöi.

Osa Lukki-kirjastojen palveluista saattaa olla poissa käytöstä tai niiden käyttöä on voitu rajoittaa. Seuraa kuntakohtaista tiedotusta osoitteessa lukki.finna.fi sekä kirjastojen Facebook-sivuja.

Haku

Vihdin kunnankirjaston asiakastietokoneiden ajanvarausjärjestelmän tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste: Vihdin kunnankirjaston asiakastietokoneiden ajanvarausjärjestelmä

Tulostettava versio (PDF)

TIETOSUOJASELOSTE

1

Rekisterin nimi

Varaa tietokone – Vihdin kunnankirjaston asiakastietokoneiden ajanvarausjärjestelmä

2

Rekisterinpitäjä

Nimi:
Vihdin kunta, Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, Vihdin kunnankirjasto

Osoite:
Käyntiosoite: Asemantie 30, 03100 Nummela
Postiosoite: PL 13, 03101 Nummela

Muut yhteystiedot:
09-4258 3000

3

Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike:
hallintopäällikkö, sivistystoimi / Sivistystoimenjohtaja

4

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike:
kirjastotoimenjohtaja

Osoite:
Pisteenkaari 9, 03100 Nummela

Muut yhteystiedot:
044 042 1149

5

Kunnan tietosuojavastaava

Tehtävänimike:
Tiedonhallinnan asiantuntija

Osoite:
Asemantie 30, 03100 Nummela

Muut yhteystiedot:
+358 44 767 4711, paula.pernila@vihti.fi

6

Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

28.10.2005 alkaen, historiatiedot varauksista säilyvät järjestelmässä tilastointia sekä mahd. ilkivalta/rikostapausten tutkintaa varten. Tietojen poistoajo tehdään kerran vuodessa.

7

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietoja käytetään kirjaston asiakastyöasemien varaamiseen asiakas- tai virkailijaliittymän kautta sekä työasemien käytön valvontaan ja tilastointiin.

8

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjistä tallentuvat tiedot: kirjastokortin numero, asiakkaan nimet ja syntymäaika sekä tiedot asiakaskoneiden varauksista. Järjestelmään voidaan tarvittaessa lisätä yksittäisen asiakkaan työasemien käytön esto sekä sen syy. Asiakas voi itse tallentaa sähköpostiosoitteen, suosikkikirjaston sekä jättää varausta tehdessä viestin henkilökunnalle. Työasemakohtaiset tiedot: sijainti, tyyppi, käyttöjärjestelmä, erikoisohjelmat, oheislaitteet. Historiatiedot varauksista näkyvät vain kirjaston henkilökunnalle.

9

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot tulevat suoraan kirjastojärjestelmän Axiell Aurora asiakasrekisteristä (järjestelmästä on erillinen henkilörekisteriseloste) tai henkilökunta syöttää tiedot erikseen järjestelmään, jos työaseman varaajalla ei ole kirjastokorttia (ns. vierailijavaraus).

10

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteriä ei yhdistetä muihin rekistereihin eikä siitä luovuteta tietoja säännönmukaisesti.

11

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto:

B ATK:lla käsiteltävät tiedot:

  • Järjestelmän toimittaja ATP automation Oy/ Axiell Oy huolehtii teknisestä suojauksesta. Järjestelmän käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
  • Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietojen teknisestä suojauksesta järjestelmässä sekä suojauksesta kuntien ja Axiellin välisessä tietoliikennöinnissä vastaa järjestelmän toimittaja Axiell Finland Oy. Yhteys järjestelmään on suojattu palomuurilla. Järjestelmän käyttöä kirjastotyössä on rajattu käyttäjäoikeuksilla.
  • Tietoverkon ja tietoliikenteen turvallisuudesta vastaa Kuntien Tiera Oy.

13

Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Rekisteröidyn tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

14

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat rekisteriin talletetut tiedot sekä tällöin ilman eri pyyntöä saada tiedot rekisterin säännönmukaisista tietolähteistä ja säännönmukaisista tietojen luovutuksista.

Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena Vihdin kunnanvirastolla viraston aukioloaikana osoitteessa Asemantie 30, 03100 Nummela. Pyyntöä varten kunnanvirastolla on lomakepohja. Henkilöllisyys tarkastetaan pyyntöä jätettäessä sekä tietojen luovuttamisen yhteydessä. Näin kunta varmentaa osaltaan tietosuojaa, ja henkilötietojen luovutuksen vain oikealle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuksen kohteena olevat tiedot toimitetaan kuukauden kuluessa, tai erityisestä syystä tilanteen niin vaatiessa enintään kolmen kuukauden kuluessa. Mikäli pyyntöä ei pystytä toteuttamaan kuukauden kuluessa, tästä ilmoitetaan rekisteröidylle. Jos tarkastusoikeus evätään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki.

15

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisteröidyn pyynnöstä. Pyyntö tehdään yksilöidysti ja kirjallisena, ja osoitetaan rekisterinpitäjälle tai rekisterin vastuuhenkilölle. Pyyntö toimitetaan kunnanviraston asiakaspalvelupisteeseen, jotta rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan todentaa. Mahdollisesta epäämisestä annetaan kirjallinen todistus. Asiaa koskeva säännös: Henkilötietolaki (1999/523) 29 §

16

Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen voi peruuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Suostumuksen peruuttaminen tarkoittaa, että suostumuksen nojalla tuotetun palvelun tuottaminen rekisteröidylle saattaa päättyä.

17

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

-

18

Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen tullaan säätämään kansallisessa tietosuojalaissa.

19

Muu informaatio

Rekisteriseloste on nähtävissä kirjaston toimipisteissä, kunnan kirjaamossa sekä kunnan verkkosivuilla.