Haku

Yhteisökortti

Yhteisökortti

Yhteisökortin voivat saada laitokset tai yhteisöt. Näitä ovat esim. päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit, seurakunnan päiväkerhot, koulut ja tuetut asumismuodot (kuten vanhus- ja kehitysvammahuolto, tukikodit, SPR:n ryhmäkodit jne.). Kortilla voi lainata kirjastoaineistoa, jota käytetään vain kyseisten ryhmien yhteistiloissa.

Yhteisökortti on kuntakohtainen. Yhteisökorttien ohjeet ja käyttösäännöt vaihtelevat kunnittain.

Karkkila

Päiväkoti, koulu tai muu yhteisö voi hankkia yhteisen kirjastokortin, ns. yhteisökortin. Yhteisökortilla on oltava aina nimetty yhteyshenkilö, jonka tiedot tallennetaan kortin asiakastietoihin. Kortin saadessaan yhteisö ja sen yhteyshenkilö sitoutuvat noudattamaan Lukki-kirjastojen käyttösääntöjä, Karkkilan omatoimikirjaston käyttösääntöjä sekä näitä yhteisökortin käytön erityisohjeita.

Jos yhteisökorttia hakeva yhteisö ei kuulu Karkkilan kaupungin organisaatioon, kortti on haettava kirjallisesti henkilöasiakkaan kirjastokorttihakemusta soveltaen ja yhteyshenkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

Yhteisön sekä yhteyshenkilön yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava aina kirjastoon. Yhteyshenkilön on palautettava kortti kirjastoon lopettaessaan työt kyseisessä yhteisössä.

Yhteisökorttiin liittyy oletuksena Karkkilan omatoimikirjaston käyttöoikeus. Yhteisökortin yhteyshenkilön on ehdottomasti huolehdittava, ettei omatoimikirjastoon tule samalla oven avauksella muita kuin omaan ryhmään kuuluvia asiakkaita ja että ovet menevät kunnolla lukkoon.

Yhteisökortilla lainatun aineiston laina-ajat ovat Lukki-kirjastojen käyttösääntöjen mukaiset. Lainoja voi uusia verkkokirjastossa 5 kertaa. Yhteisökortilla lainatusta aineistosta ei peritä myöhästymismaksuja, mutta myöhässä olevasta aineistosta kirjasto lähettää kuitenkin muistutukset yhteyshenkilön ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kadonneista aineistoista tulee sopia kirjaston kanssa heti katoamisen ilmettyä. Yhteisökortilla ei saa lainata kirjastoaineistoa henkilökunnan omaan käyttöön, vaan ainoastaan ryhmän käyttöön.

Kirjastokorttiin liitettävä tunnusluku, jolla kirjaudutaan mm. verkkokirjastoon ja omatoimikirjastoon, annetaan korttia myönnettäessä.

Lohja

Tulosta Lohjan yhteisökorttihakemus (PDF)

Yhteisökortin voivat saada laitokset tai yhteisöt. Näitä ovat esimerkiksi päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit, seurakunnan päiväkerhot, koulut ja tuetut asumismuodot, kuten vanhus- ja kehitysvammahuolto sekä tukikodit.

Yhteisö saa kirjastokortin käyttöönsä täyttämällä yhteisökorttihakemuksen. Hakemuksessa tulee olla allekirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus (esim. koulun rehtori, päiväkodin johtaja tai perhepäivähoidon ohjaaja). Hakemukseen merkitään myös yhteyshenkilötiedot. Yhteisökortti on voimassa vuoden kerrallaan.

Yhteisökortilla ei saa lainata aineistoa henkilökunnan omaan käyttöön. Koululuokkien kirjasarjoja lainataan vain kaupungin kouluille.

Yhteisökortilla lainattavan aineiston laina-ajat ovat samat kuin muilla asiakkailla. Lainaraja on 200 lainaa. Yhteisökorttiasiakkailta ei peritä myöhästymis- tai muistutusmaksuja.

Yhteisö sitoutuu noudattamaan kaupunginkirjaston käyttösääntöjä ja laina-aikoja sekä korvaamaan kadonneen tai vahingoittuneen kirjastoaineiston kirjastolle laskun mukaan. Lainausoikeus menetetään, jos lainat jäävät palauttamatta. Lainauskielto on voimassa kunnes aineisto on palautettu.

Yhteisökortti on palautettava kirjastoon työpaikan vaihtuessa tai työsuhteen päättyessä.

Vihti

Koululuokan kirjastokortti

 • opettajan käyttöön voidaan hankkia luokkakortti
 • kirjastokortin saa kirjastoautosta, Vihdin pääkirjastosta tai Kirkonkylän kirjastosta
 • kortilla lainataan vain oppilaille, ei opettajan ammattikirjallisuutta
 • kirjasto suosittelee, että luokan kortilla lainatut kirjat pidetään koulussa
 • kortilla lainataan vain Vihdin kirjastoista ja kirjastoautosta (ei Lohja, ei Karkkila)
 • sakkomaksuja ei peritä, lainojen uusimisesta on kuitenkin huolehdittava
 • korttia ei anneta perinnöksi seuraavalle opettajalle tai sijaisen käyttöön
 • jos opettaja vaihtaa koulua Vihdin kunnan sisällä, kortti seuraa perässä, uudet yhteystiedot ilmoitettava kirjastoon
 • jos opettaja lopettaa Vihdin kunnan palveluksessa, kortti palautetaan kirjastoon

Päiväkotiryhmän tai perhepäivähoitajan kirjastokortti

 • ryhmän käyttöön voidaan hankkia kirjastokortti
 • kirjastokortin saa kirjastoautosta, pääkirjastosta tai Kirkonkylän kirjastosta
 • kortilla lainataan vain ryhmän lapsille, ei esim. ammattikirjallisuutta
 • kortilla lainataan vain Vihdin kirjastoista ja kirjastoautosta (ei Lohja, ei Karkkila)
 • kortilla on nimetty vastuuhenkilö, joka huolehtii lainojen uusinnasta ja palautuksesta
 • sakkomaksuja ei peritä, lainojen uusimisesta on kuitenkin huolehdittava
 • korttia ei siirretä ryhmästä toiseen, kortti pysyy ryhmässä
 • jos henkilöt vaihtuvat ryhmässä, kirjastoon ilmoitetaan uusi kirjastokortin vastuuhenkilö