Haku

Ohjelmaa ja opastusta

Kirjastot tekevät monipuolista yhteistyötä päiväkotien, koulujen ja muiden yhteisöjen kanssa. Toiminnalliset satutunnit, esikoululaisten tutustumiskäynnit kirjastoon, kirjavinkkaukset, tiedonhaun opetukset, monilukutaidon tukeminen, mediapajat ym. kirjastoesittelyt. Tutustu kirjastosi tarjoamaan ohjelmaan.

Karkkila

Tarjoamme opastusta ensisijaisesti niille päiväkoti- ja kouluryhmille, joilla kirjastovierailu on osana Elämyspolkua. Näitä ovat 5-vuotiaiden satutunti, esikoululaisten Kirjaleikki sekä 1., 3., 5. ja 7.-luokkalaisten ohjattu kirjastovierailu. Otathan hyvissä ajoin yhteyttä kirjastoon sopiaksesi ohjelman ryhmällesi.

Yhteyshenkilöt

 • Karkkilan päiväkodit, esikoulut ja alakoulut:
  Sini Peltola, erikoiskirjastovirkailija, sini.peltola[at]karkkila.fi
 • Karkkilan yhteiskoulu, lukio ja aikuisryhmät:
  Eeva Nikander, kirjastonhoitaja, eeva.nikander[at]karkkila.fi

Päiväkodit

Kettusatutunti:

 • 5-vuotiaiden osallistava satutunti
 • Askarrellaan lainakuitit säilyttävä kirjastokettu
 • Kirjasto kutsuu ryhmät syksyllä

Esikoulu

Kirjaleikki:

 • Ovatko sadut totta? Mistä kirjastosta löytyvät satukirjat, entä äänikirjat? Mitä kirjastokortilla saa, kuinka kirjastossa toimitaan?
 • Noin 10 lasta kerrallaan, kesto 45 minuuttia
 • Kirjasto kutsuu ryhmät loppukeväästä

Alakoulu

1. luokka:

 • Tutustumiskierros kirjastossa
  • Mitä kaikkea lastenosaston hyllyistä löytyykään? Tutkitaan erityisesti helppolukuisten kirjojen hyllyä. Opetellaan lainaus- ja palautusautomaatin käyttö sekä mihin tunnuslukua tarvitaan.

3. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Mitä tietokirjat ovat? Vinkkauskassissa mukana myös tietokirjoja, tutustutaan kirjastoluokkiin. Vinkkauksessa hyödynnetään videoita, paikkana kirjasto.

5. luokka:

 • Kirjastokettu mediametsässä
  • Rastisuunnistus, jossa tutustutaan eri medioihin, lähteiden luotettavuuden arvioimiseen ja kirjaston käyttöön
  • Kesto 2 tuntia
  • Tabletit käytössä pareittain

Kirjavinkkaus alakouluille

Kirjavinkkaus on tarinan raottamista sen verran, että lukijalle tulee tarve lukea. Vinkkaus auttaa löytämään mielenkiintoista luettavaa ja lukemisen hauskuuden. Vinkkauksen jälkeen oppilaat saavat lainata kirjoja. 3. luokkalaiset vinkataan osana Elämyspolkua, muille luokka-asteille mahdollisuuksien mukaan. Varaathan vinkkauksen vähintään kolme viikkoa aikaisemmin.

Yhteiskoulu

7. luokka:

 • Verkkokirjasto vastaan muu maailma
  • Lukki-verkkokirjaston käyttö ja aikuistenkin kirjastoaineiston sijoittelu tutuiksi kirjastossa suunnistamalla. Tabletit käytössä pareittain.
  • Kesto 40 minuuttia tai sopimuksen mukaan

Kirjavinkkaus yläkoululle

Kirjavinkkaus järjestetään ensisijaisesti 9. luokille, muille mahdollisuuksien mukaan. Sovithan vinkkauksen ajankohdasta ja aihepiireistä noin kuukautta aikaisemmin.

Lukio ja aikuisryhmät

Ei tällä hetkellä valmiita opetuspaketteja, kirjaston yleisesittelyjä ja kirjastonkäytön ohjausta järjestetään sopimuksen mukaan.

Lohja

Ohjatut kirjastokäynnit

Lohjan kaikki kirjastot tarjoavat päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille asiantuntija-apua kirjastopalveluihin ja kirjaston käyttöön liittyvissä asioissa. Kirjastonkäytön opetuksen tavoitteena on, että koululaisesta ja opiskelijasta kasvaa aktiivinen ja itsenäinen kirjastonkäyttäjä ja tiedonhakija, jonka elämään lukeminen ja kirjasto luontevasti kuuluvat.

Yhteistyön perustana on vuonna 2017 valmistunut kirjaston, koulun ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelma: Kirjastopolkua pitkin (PDF). Yhteistyötä kehittää ja suunnittelee pedagoginen informaatikko Melina Aremaa yhdessä muiden kirjastolaisten kanssa.

Ensisijaisesti opastusta tarjotaan niille luokka-asteille, jotka ovat mainittuina Lohjan kulttuuripolussa, eli esikouluryhmille, 1., 5. ja 7.-luokkalaisille. Lohjan kulttuuripolku on toimintamalli koko kaupungin kulttuuripalveluiden mahdollisimman tasapuoliseen ja suunnitelmalliseen tarjontaan. Lähikirjastot kutsuvat oman alueensa koululuokat näille kulttuuripolkukäynneille. Opettajat ja varhaiskasvattajat voivat olla myös itse yhteydessä omaan lähikirjastoon sopiakseen ryhmäkäynneistä tai muusta yhteistyöstä.

Varhaiskasvatus ja esikoulut

Lohjan kirjastoissa järjestetään säännöllisesti toistuvia satutuokioita, jotka ovat pääasiassa tarkoitettu perhepäivähoitajien lapsille ja kotona oleville lapsille, mutta myös päiväkodeista on mahdollista osallistua muutaman lapsen kanssa kerrallaan tai sovittaessa isommankin ryhmän kanssa.

Lohjan kirjastot kutsuvat vuosittain lähialueensa esikoululaiset kulttuuripolkukäynnille. Mahdollisuuksien mukaan myös muut päiväkotiryhmät ovat tervetulleita kirjastonkäytön opetukseen tai satutuokiolle. Vierailusta on sovittava hyvissä ajoin etukäteen kirjaston henkilökunnan kanssa.

Esikoululaisten kulttuuripolkukäynti - Eskarileikki:

 • Kesto noin 45-60 minuuttia tai sopimuksen mukaan
 • Lapsia osallistava hetki, johon sisältyy kirjastonkäytönopetusta, mediakasvatusta ja tarinan kuuntelua sekä ripaus magiaa…
 • Toivottavaa, että jokainen lapsi saisi itse valita kirjastokäynnillä kirjan, joka lainataan ryhmän yhteisökortilla mukaan esikouluun
 • Kotiin vietäväksi jaetaan kirjastoesite vanhemmille
 • Eskarileikissä otetuista lasten valokuvista voidaan myöhemmin koota näyttely kirjastoon

Yhteystiedot:

 • Ojamon kirjasto
  • Viivi Raunola, kirjastonhoitaja
  • kirjasto.ojamo[at]lohja.fi
 • Pusulan kirjasto
  • Ritva Silfverberg, kirjastovirkailija
  • kirjasto.pusula[at]lohja.fi

Alakoulut

Ensisijaisesti opastusta tarjotaan niille luokka-asteille, jotka ovat mainittuina Lohjan kulttuuripolussa, eli alakoulujen osalta 1. ja 5. -luokkalaisille. Lähikirjastot kutsuvat oman alueensa koululuokat näille kulttuuripolkukäynneille. Lisäksi lukuvuonna 2022-2023 kaikille 4.-luokkalaisille on tarjolla kirjavinkkausta.

Mahdollisuuksien mukaan myös muut luokka-asteet ovat tervetulleita kirjastonkäytön opetukseen tai muulle räätälöidylle kirjastovierailulle. Vierailusta on sovittava hyvissä ajoin etukäteen kirjaston henkilökunnan kanssa.

1. luokka:

Kirjastoseikkailu

 • Kesto noin 60 minuuttia tai sopimuksen mukaan
 • Tutustutaan yhdessä seikkaillen kirjastotilaan ja kirjaston käyttöön
 • Toivottavaa, että oppilaat saisivat lainata kirjan opettajan yhteisökortilla käynnin lopuksi
 • Kotiin jaetaan kirjastoesite ja kirjastokorttihakemus

4. luokka:

Kirjavinkkaus

 • Kesto 45 minuuttia
 • Kirjavinkkaus voidaan järjestää joko kirjastossa, koululla tai etänä verkkoyhteyden kautta
 • Kirjavinkkaus on lukemaan houkuttelemista, jossa kirjavinkkari kertoo elämyksellisesti ikäryhmälle sopivista kirjoista.
 • Kirjavinkkauksen jälkeen oppilaille tarjotaan mahdollisuus lainata tai varata vinkattuja kirjoja
 • Tiedustelut omasta lähikirjastosta tai Melina Aremaa, pedagoginen informaatikko, melina.aremaa[at]lohja.fi, puh 044 369 3127

5. luokka:

Mediakasvatuksellinen QR-koodisuunnistus

 • Kesto noin 90 minuuttia tai sopimuksen mukaan
 • Lyhyt tutustuminen Finna-verkkokirjaston käyttöön
 • QR-koodisuunnistus kirjaston tiloissa pareittain tai pienissä ryhmissä kirjaston iPadejä käyttäen
 • Suunnistusrastien kysymykset liittyvät Finna-verkkokirjaston käyttöön, tiedonhakuun, kirjaston eri aineistolajien sijaintiin, lähteen luotettavuuden arviointiin, nettikäyttäytymiseen ja e-kirjojen käyttöön. Ajatuksena on myös innostaa nuoria lukemisen ja kirjojen pariin

Yhteystiedot:

 • Ojamon kirjasto
  • Viivi Raunola, kirjastonhoitaja
  • kirjasto.ojamo[at]lohja.fi
 • Pusulan kirjasto
  • Ritva Silfverberg, kirjastovirkailija
  • kirjasto.pusula[at]lohja.fi

Yläkoulut

Yläkouluryhmät ovat tervetulleita kirjastoon, sekä itsenäisille käynneille opettajan kanssa, että kirjaston järjestämille kirjastotunneille.

Kirjastosta saa opiskelutilan, materiaalia ja apua myös eri oppiaineiden projektien tekoon. Opastamme oppilaita mm. tiedonhaussa, tekijänoikeusasioissa ja lähdekritiikissä. Olemme myös tarvittaessa opettajan apuna ryhmien tullessa lainaamaan, voimme myös varata etukäteen ilmoitetut kirjat valmiiksi luokalle.

7. luokka:

Kirjastot kutsuvat kaikki 7. luokat kulttuuripolkukäynnille lähimpään kirjastoon. 7. luokkalaiset voivat pelata kirjaston laatiman pedagogisen pakopelin tai vaihtoehtoisesti osallistua tiedonhaun opetustunnille. Opettaja voi myös itse olla yhteydessä kirjastoon sopiakseen käynnistä.

Pakopeli: "Salainen suunnitelma"

 • Kesto 45 minuuttia
 • Opettaja jakaa luokan valmiiksi ennen käyntiä viiteen ryhmään (2-6 oppilasta/ryhmä)
 • Pakopelissä ratkotaan erilaisia tehtäviä pienryhmissä
 • Kaikkien ryhmien panosta tarvitaan pelin läpäisemiseen
 • Pelissä on tarkoitus avata erilaisia lukkoja ja pelin tehtävät liittyvät kirjastonkäyttöön ja tiedonhakuun
 • Pelissä tutustutaan mm. verkkokirjaston, e-aineistojen sekä kirjaston kokoelmien käyttöön

Tiedonhaun opetus -tunti

 • Kesto 45 minuuttia
 • Tutustutaan kirjaston tiloihin ja palveluihin
 • Tutustutaan kirjaston monipuolisiin kokoelmiin
 • Harjoitellaan verkkokirjaston käyttöä tehtävien avulla

8. luokka:

Kirjavinkkausta

 • Genrevinkkausta kirjallisuuden eri lajeista
 • Vinkkaustunnilla esitellään tieteis-, kauhu-, fantasia-, rakkaus-, rikos- ja jännityskirjallisuuden teoksia
 • Tunnin kokonaiskesto on vähintään 45 minuuttia

Ota yhteyttä omaan lähikirjastoosi hyvissä ajoin ennen toivottua vinkkausajankohtaa ja kerro mahdolliset toiveet yhteyshenkilölle.

Mahdollisuuksien mukaan yläkoululaisille järjestetään pyynnöstä myös muita kirjaesittelyjä, esim. kotimaisesta kirjallisuudesta. Vierailusta on sovittava hyvissä ajoin etukäteen kirjaston henkilökunnan kanssa.

Yhteystiedot:

 • Ojamon kirjasto
  • Viivi Raunola, kirjastonhoitaja
  • kirjasto.ojamo[at]lohja.fi

Lukio

Lohjan lukion 1. vuoden opiskelijat saavat ryhminä Lohjan pääkirjastossa opastusta verkkokirjaston tiedonhakuun, e-aineistojen käyttöön, tehokkaaseen kirjastonkäyttöön sekä lähdekritiikkiin. Ohjatuilla käynneillä kerrotaan, miten kirjastoa voi hyödyntää opiskeluaikana.

Lukiolaisia opastetaan kirjallisuuden valinnoissa ja tarjotaan mahdollisuuksien mukaan kirjavinkkauksia.

Yhteystiedot:

Ammattiin valmentautuvat ja aikuisryhmät

Lohjan pääkirjasto tarjoaa tiedonhaun opetusta, kirjaston palveluiden ja tilojen esittelyä erilaisille opiskelija- ja aikuisryhmille sopimuksen ja toiveiden mukaan.

Pyynnöstä myös kirjallisuusesittelyjä ja kirjavinkkauksia esimerkiksi aikuisryhmille ja yhdistyksille.

Yhteystiedot:

Vihti

Ohjelmatarjotin 2023-2024

Valitse ryhmällesi sopiva ohjelma ja ota yhteyttä kirjastoon:

 • päiväkodit ja koulut, Nummela ja haja-asutusalueet: Janika Puolitaival, pedagoginen informaatikko, janika.puolitaival[at]vihti.fi, puh. 0447674693
 • yläkoulut, lukio ja ammattikoulut, Nummela ja haja-asutusalueet: Ville Hessle, kirjastonhoitaja, ville.hessle[at]vihti.fi, puh. 0444931926
 • päiväkodit ja koulut, Kirkonkylän alue: Noora Lähetkangas-Halminen, kirjastonhoitaja, noora.lahetkangas-halminen[at]vihti.fi, puh. 0444931910
 • satutädin vierailut päiväkodeille: Kristiina Enblom, satutäti, kristiina.enblom[at]gmail.com

Päiväkodeille

Satudiplomi:

Lähde lasten kanssa matkalle Satupolkua pitkin, lue lisää Satupolusta.

Satutunti:

Satutunnit voidaan järjestää kirjastossa tai haja-asutusalueen päiväkodissa. Satutuntien aihe on sovittavissa.

Lainattavia teemapaketteja:

Erilaisten teemojen ympärille koottuja valmiita kokonaisuuksia, esimerkiksi kierrätys, Suomen luonto, tunteet.

Lukulähettiläs:

Kutsu kirjasto vanhempainiltaan! Kerromme lukemisen merkityksestä ja lukutaidon tukemisesta.

Esikouluille

Tutustumiskierros kirjastossa:

Miten saan kirjastokortin? Miten toimin kirjastossa? Miten kirjan ystävä kohtelee kirjaa?

Animaatiopaja:

Tutustutaan animaatioon työpajoissa. Paikkana kirjasto tai päiväkoti. Kirjasto tuo välineet.

Alakouluille

1. luokka:

Ekaluokkalaisille lähetetään elokuussa koulun kautta kirjastokorttihakemus kotiin.

 • Kirjastopeli: kirjasto tutuksi, paikkana kirjasto
 • Kirjavinkkaus, paikkana kirjasto tai koulu

2. luokka:

 • Kirjavinkkaus, paikkana kirjasto tai koulu
 • Sanataidepaja, paikkana kirjasto tai koulu

3. luokka:

 • Kirjavinkkaus, paikkana kirjasto tai koulu
 • Kirjastosuunnistus, etsitään aineistoa kirjastosta ja perehdytään verkkokirjastoon

4. luokka:

 • Kirjavinkkaus, paikkana kirjasto tai koulu

5. luokka:

 • Kirjavinkkaus, paikkana kirjasto tai koulu
 • Tiedonhaun perusteet, opitaan tiedonhaun ja tekijänoikeuden perusteet. Kaksoistunti, paikkana koulun atk-luokka tai jokaisella oppilaalla tabletti/kannettava.

6. luokka:

 • Kirottu amuletti -pakopeli ja kirjavinkkaus

Yläkouluille

7. luokka:

 • Kirjavinkkaus

8. luokka:

 • Tarinankerronta peleissä -paja
 • Genrekirjavinkkaus

9. luokka:

 • Pakopeli: Klassikot tutuksi

Lukiolle ja ammattikouluille

 • Pakopeli Vapaan tiedon vartijat, pelin aiheena on valeuutiset sekä luotettavan tiedon ja huijausten tunnistaminen
 • Kirjavinkkaus sovitusta aiheesta, esimerkiksi englanninkielinen kirjavinkkaus