Ohjelmaa ja opastusta

Kirjastot tekevät monipuolista yhteistyötä päiväkotien, koulujen ja muiden yhteisöjen kanssa. Toiminnalliset satutunnit, esikoululaisten tutustumiskäynnit kirjastoon, kirjavinkkaukset, tiedonhaun opetukset, monilukutaidon tukeminen, mediapajat ym. kirjastoesittelyt. Tutustu kirjastosi tarjoamaan ohjelmaan.

Karkkila

Otathan hyvissä ajoin yhteyttä kirjastoon sopiaksesi ohjelman ryhmällesi.

Yhteyshenkilöt

 • Karkkilan päiväkodit, esikoulut ja alakoulut:
  Saara Rikalainen, erikoiskirjastovirkailija, saara.rikalainen[at]karkkila.fi
 • Karkkilan yhteiskoulu, lukio ja aikuisryhmät:
  Eeva Nikander, kirjastonhoitaja, eeva.nikander[at]karkkila.fi

Esikoulu

Kirjaleikki:

 • Ovatko sadut totta? Mistä kirjastosta löytyvät satukirjat, entä äänikirjat? Mitä kirjastokortilla saa, kuinka kirjastossa toimitaan?
 • Kesto 45 minuuttia
 • Noin 10 lasta kerrallaan
 • Suositeltu ajankohta kevät 2018

Alakoulu

1. luokka:

 • Kirjaleikki
  • Ovatko sadut totta? Mistä kirjastosta löytyvät satukirjat, entä äänikirjat? Mitä kirjastokortilla saa, kuinka kirjastossa toimitaan?
  • Kesto 45 minuuttia
  • Noin 10 lasta kerrallaan
  • Syksyllä 2017 tarjolla 1.-luokkalaisille, jotka eivät ole käyneet esikouluryhmänsä kanssa Kirjaleikissä keväällä 2017
 • Tutustumiskierros kirjastossa
  • Mitä kaikkea lastenosaston hyllyistä löytyykään? Tutkitaan erityisesti helppolukuisten kirjojen hyllyä. Opetellaan lainaus- ja palautusautomaatin käyttö, mihin tunnuslukua tarvitaan ja kirjojen käsittelyä.
 • Kirjavinkkaus
  • Vinkkaus kirjastossa, tarvittaessa koululla

2. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Vinkkaus kirjastossa, tarvittaessa koululla

3. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Mitä tietokirjat ovat? Vinkkauskassissa mukana myös tietokirjoja, tutustutaan kirjastoluokkiin. Vinkkauksessa hyödynnetään videoita, paikkana kirjasto.

4. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Vinkkaus kirjastossa, tarvittaessa koululla. Vinkkauksessa hyödynnetään videoita.

5. luokka:

 • Kirjastokettu mediametsässä
  • Kirjaston kokoelmia ja verkkopalveluita avaava mediakasvatuksellinen kirjastosuunnistus johdattaa tehtävärastilta toiselle kirjaston hyllyjen välissä. Tämä on vielä kehitteillä oleva opetustunti, johon kutsutaan syksyllä 2017 joitakin testiryhmiä.
 • Kirjavinkkaus
  • Vinkkaus kirjastossa, tarvittaessa koululla. Vinkkauksessa hyödynnetään videoita.

6. luokka:

 • Runoräppi-työpajat
  • Opetustunnin mittainen paja, jossa tehdään yksin ja yhdessä. Haetaan sanoja Suomi 100 -hengessä. Vetäjänä nykytaiteilija Minka Heino, ilmoittautumisesta tulee lisätietoa heti syyslukukauden 2017 alussa. Työpaja on osa Lukki-kirjastojen Suomi 100 -hanketta.
 • Kirjavinkkaus
  • Vinkkaus kirjastossa, tarvittaessa koululla. Vinkkauksessa hyödynnetään videoita.

Yhteiskoulu

7. luokka:

 • Verkkokirjasto vastaan muu maailma
  • Lukki-verkkokirjaston käyttö ja aikuistenkin kirjastoaineiston sijoittelu tutuiksi kirjastossa suunnistamalla. Tabletit käytössä pareittain.
  • Kesto 40 minuuttia tai sopimuksen mukaan

9. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Syksyllä 2017 järjestetään erikoisohjelmana Karkkilan, Lohjan ja Vihdin 9.-luokkalaisille kirjavinkkaus Suomi 100 -teemalla

Lukio ja aikuisryhmät

Ei tällä hetkellä valmiita opetuspaketteja, kirjaston yleisesittelyjä ja kirjastonkäytön ohjausta järjestetään sopimuksen mukaan.

Lohja

Kirjastonkäytön opetus - kulttuuripolkukäynnit kirjastossa

Lohjan kaikki kirjastot tarjoavat päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille asiantuntija-apua kirjastopalveluihin ja kirjaston käyttöön liittyvissä asioissa. Kirjastonkäytön opetuksen tavoitteena on, että koululaisesta ja opiskelijasta kasvaa aktiivinen ja itsenäinen kirjastonkäyttäjä ja tiedonhakija, jonka elämään lukeminen ja kirjasto luontevasti kuuluvat.

Kirjastonkäytön opetuksessa tutustutaan kirjaston eri palveluihin, opetetaan tiedonhakua kirjaston tietokannasta ja opastetaan verkkopalveluiden käyttöä. Kirjastokäynnillä voidaan myös esitellä ikäryhmälle sopivaa kirjallisuutta.

Ensisijaisesti opastusta tarjotaan niille luokka-asteille, jotka ovat mainittuina Lohjan kulttuuripolussa, eli esikouluryhmille, 1., 2., 5. ja 7.-luokkalaisille. Lohjan kulttuuripolku on toimintamalli koko kaupungin kulttuuripalveluiden mahdollisimman tasapuoliseen ja suunnitelmalliseen tarjontaan. Lähikirjastot kutsuvat oman alueensa koululuokat näille kulttuuripolkukäynneille.

Päiväkodit

Lohjan kirjastoissa järjestetään säännöllisesti toistuvia satutuokioita, jotka ovat pääasiassa tarkoitettu perhepäivähoitajien lapsille ja kotona oleville lapsille, mutta myös päiväkodeista on mahdollista osallistua muutaman lapsen kanssa kerrallaan.

Yhteystiedot:

 • Ojamon kirjasto
  • Katariina Mäenpää, kirjastovirkailija
  • kirjasto.ojamo[at]lohja.fi

Esikoulut ja alakoulut

Lohjan kirjastot kutsuvat vuosittain lähialueensa esikoululaiset, 1. ja 2. ja 5.-luokkalaiset kulttuuripolkukäynnille. Mahdollisuuksien mukaan myös muut päiväkoti- ja kouluryhmät ovat tervetulleita kirjastonkäytön opetukseen, vierailusta on sovittava hyvissä ajoin etukäteen kirjaston henkilökunnan kanssa.

Yhteystiedot:

 • Ojamon kirjasto
  • Katariina Mäenpää, kirjastovirkailija
  • kirjasto.ojamo[at]lohja.fi

Yläkoulut

Kirjastot kutsuvat kaikki 7. luokat kulttuuripolkukäynnille tutustumaan kirjaston palveluihin ja tiedonhaun opetukseen. Mahdollisuuksien mukaan yläkoululaisille järjestetään pyynnöstä myös opetusta kirjallisuuden eri lajeista ja esitellään kotimaisen kirjallisuuden tiedonlähteitä.

Lohjan pääkirjasto ja yläkoululaiset

Lohjan pääkirjasto kutsuu Anttilan ja Harjun koulun 7. luokkien oppilaat kirjaston käytön ja tiedonhaun opetukseen. Oppitunnin mittaisella kirjastokäynnillä tulevat tutuksi tilat, kokoelma ja palvelut. Verkkokirjastoa ja tiedonhakua harjoitellaan ja tehdään tutummaksi tehtävien avulla.

Lisäksi yläkoululaisille voi pyytää kirjavinkkejä eri kirjallisuuden lajeista ja sovituista aiheista. Pääkirjastossa saa opiskelutilan, materiaalia ja apua myös eri oppiaineiden projektien tekoon. Opastamme oppilaita mm. tiedonhaussa, tekijänoikeusasioissa ja lähdekritiikissä.

Yhteystiedot:

Lukio

Lohjan Lukion 1. vuoden opiskelijat saavat Lohjan pääkirjastossa sopimuksen mukaan opastusta tiedonhakuun verkkokirjastossa, Google-hakujen tehostamiseen ja lähdekritiikkiin. Lisäksi kerrotaan, miten kirjastoa voi hyödyntää opiskeluaikana, tarjotaan kotimaisen nykykirjallisuuden kirjavinkkauksia ja vinkkejä eri kurssien kirjallisuustarjontaan.

Yhteystiedot:

Ammattiin valmentautuvat ja aikuisryhmät

Lohjan pääkirjasto tarjoaa tiedonhaun opetusta, kirjaston palveluiden ja tilojen esittelyä erilaisille opiskelija- ja aikuisryhmille sopimuksen ja toiveiden mukaan.

Pyynnöstä myös kirjallisuusesittelyjä ja kirjavinkkauksia esimerkiksi aikuisryhmille ja yhdistyksille.

Yhteystiedot:

Kirjavinkkaus

Kirjavinkkaus on lukemaan houkuttelemista, jossa kirjavinkkari kertoo ikäryhmälle sopivista kirjoista. Kirjavinkkauksen jälkeen oppilaat saavat yleensä mahdollisuuden lainata vinkattuja kirjoja.

Kirjastot järjestävät kirjavinkkausta päiväkoti- ja kouluryhmille. Kirjoja voidaan vinkata kirjaston lisäksi myös kouluissa.

Tiedustelut:

Melina Aremaa, pedagoginen informaatikko
melina.aremaa[at]lohja.fi, puh. 044 369 3127

Vihti

Yhteyshenkilöt

 • Vihdin Pääkirjaston alue, Vihdin haja-asutusalueet sekä Kirkonkylän alueen 3-6. luokkalaiset:
  Janika Puolitaival, pedagoginen informaatikko, janika.puolitaival[at]vihti.fi
 • Kirkonkylän alueen päiväkodit ja Kirkonkylän 1-4.-luokkalaiset:
  Tiina Piirainen, kirjastonhoitaja, tiina.piirainen[at]vihti.fi
 • Vihdin yläkoulut ja lukio:
  Karoliina Pentti, kirjastonhoitaja, karoliina.pentti[at]vihti.fi
 • Vihdin ammattikoulu ja aikuisryhmät:
  Lotta Jansson, informaatikko, lotta.jansson[at]vihti.fi

Päiväkodeille

Päiväkodeille on tarjolla satutunteja lukuisilla eri teemoilla, valitse alta mieleisesi vaihtoehto. Päiväkotiryhmät voivat myös tavoitella Satumestarin diplomia.

Satutunti:

 • Paikka: kirjasto tai haja-asutusalueen päiväkodit
 • Satutunnin aihe sovittavissa

Värisatutunti:

 • Taaperoille, 2-3-vuotiaille
 • Osallistava, eri aisteja käyttävä satutunti

Sammakko-satutunti:

 • 2-4-vuotiaille
 • Satutunti perustuu Velthuijs'n Sammakko-hahmoon
 • Osallistava, eri aisteja käyttävä satutunti

Vihdin hiisi -satutunti:

 • 5-6-vuotiaille
 • Satutunti perustuu Vihdin hiisi -hahmoon

Esikouluille

Tutustumiskierros kirjastossa:

 • Miten saan kirjastokortin? Miten toimin kirjastossa? Miten kirjan ystävä kohtelee kirjaa?
 • Paikka: kirjasto

Myyrän mediatunti:

 • 5-6-vuotiaille
 • Mediakäsitteiden perusteet, eri tavat kertoa tarina
 • Paikka ja laitteet: kirjasto

Alakouluille

Alakouluille kirjasto järjestää kirjavinkkausta, tiedonhaun opetusta ja mediakasvatusta erilaisissa työpajoissa. Alakoulussa voi tavoitella myös lukudiplomia ja lukuahmatin diplomia. Kirjasto järjestää myös koodaukseen ja ohjelmointiin liittyviä tutustumisratoja, kysy lisää kirjastosta!

1. luokka:

Ekaluokkalaisille lähetetään elokuussa koulun kautta kirjastokorttihakemus kotiin.

 • Tutustumiskierros kirjastossa
 • Kirjavinkkaus
  • Paikka: kirjasto tai koulu

2. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Paikka: kirjasto tai koulu
 • Kirja kirjasta tai kirjasta seikkailuun
  • Luokka lukee yhteisen koulukirjasarjan tai saman sarjan osia. Kirjaston ohjauksessa käsitellään luettu kirja ja tehdään kirjasta tehtäviä Book creator- sovelluksen avulla. Vaihtoehtona yhdessä luetun salapoliisikirjasarjan jälkeen kirjastossa rastirata, jossa testataan etsivätaitoja.
  • Paikka: kirjasto
  • Laitteet: koulun tabletit, joissa Book creator app

3. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Paikka: kirjasto tai koulu
  • Luokassa mielellään oltava mahdollisuus näyttää videokuvaa
 • Tiedonhaun ja verkkokirjaston perusteet:
  • Etsitään aineistoa kirjastosta, perehdytään verkkokirjastoon sekä tutustutaan tietokirjoihin.
  • Paikka: kirjasto

4. luokka:

 • Kirjavinkkaus seikkailuteemalla
  • Paikka: kirjasto tai koulu
  • Luokassa mielellään oltava mahdollisuus näyttää videokuvaa
 • Hiidenliemi-peli
  • Perustuu pelillisyyteen ja laajennettuun todellisuuteen (augmented reality). Pelin avulla tutustutaan kirjastoon ja tiedonhaun perusteisiin. Pelissä hahmona Vihdin hiisi ystävineen.
  • Paikka: kirjasto
  • Laitteet: jokaiselle oppilaalle koulun tabletti, vaadittavat sovellukset: Aurasma, QR-koodinlukija
 • Sarjakuvapaja
  • Kuvan ja tekstin lukeminen ja tulkinta. Piirustustehtäviä ja kuvien katselua. Aku Ankkaan perustuva ryhmätyö.
  • Paikka: kirjasto tai koulu
  • Luokassa oltava videotykki, valkokangas, tietokone tai älytaulu. Muut välineet tuodaan kirjastosta.

5. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Paikka: kirjasto tai koulu
  • Luokassa mielellään mahdollisuus näyttää videokuvaa
 • Tiedonhaun perusteet
  • Tiedonhaun ja tekijänoikeuden perusteet
  • Paikka: koulun atk-luokka tai jokaisella oppilaalla tabletti/kannettava
  • Kaksoistunti

6. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Paikka: kirjasto tai koulu
  • Luokassa mielellään mahdollisuus näyttää videokuvaa
 • Runoräppi-työpaja
  • Tarjolla vain syksyllä 2017
  • Vetäjänä projektityöntekijä, nykytaiteilija Minka Heino
  • Paikka: kirjasto tai koulu

Yläkouluille

 • Kirjavinkkaus 7.-luokkalaisille
 • Genrevinkkaus 8.luokkalaisille
  • Lisäksi syksyllä 2017 kirjavinkkaus Suomi 100 -teemalla Karkkilan, Lohjan ja Vihdin 9.-luokkalaisille, kysy lisää kirjastosta!
 • Tiedonhaun kurssi

Lukioille

 • Tiedonhaun peruskurssi lukion 1. vuoden opiskelijoille
  • Google, Google Scholar, muut verkkotiedonhaun lähteet
  • Paikka: lukio, atk-luokka

Ammattikouluille

 • Tiedonhaun menetelmät omalla alalla
  • Verkkotiedonhaku ja kirjalliset lähteet
  • Paikka: kirjasto