Ohjelmaa ja opastusta

Kirjastot tekevät monipuolista yhteistyötä päiväkotien, koulujen ja muiden yhteisöjen kanssa. Toiminnalliset satutunnit, esikoululaisten tutustumiskäynnit kirjastoon, kirjavinkkaukset, tiedonhaun opetukset, monilukutaidon tukeminen, mediapajat ym. kirjastoesittelyt. Tutustu kirjastosi tarjoamaan ohjelmaan.

Karkkila

Tarjoamme opastusta ensisijaisesti niille päiväkoti- ja kouluryhmille, joilla kirjastovierailu on osana Elämyspolkua. Näitä ovat 5-vuotiaiden satutunti, esikoululaisten Kirjaleikki sekä 1., 3., 5. ja 7.-luokkalaisten ohjattu kirjastovierailu. Otathan hyvissä ajoin yhteyttä kirjastoon sopiaksesi ohjelman ryhmällesi.

Yhteyshenkilöt

 • Karkkilan päiväkodit, esikoulut ja alakoulut:
  Saara Rikalainen, erikoiskirjastovirkailija, saara.rikalainen[at]karkkila.fi
 • Karkkilan yhteiskoulu, lukio ja aikuisryhmät:
  Eeva Nikander, kirjastonhoitaja, eeva.nikander[at]karkkila.fi

Päiväkodit

Kettusatutunti:

 • 5-vuotiaiden osallistava satutunti
 • Askarrellaan lainakuitit säilyttävä kirjastokettu
 • Kirjasto kutsuu ryhmät syksyllä

Esikoulu

Kirjaleikki:

 • Ovatko sadut totta? Mistä kirjastosta löytyvät satukirjat, entä äänikirjat? Mitä kirjastokortilla saa, kuinka kirjastossa toimitaan?
 • Noin 10 lasta kerrallaan, kesto 45 minuuttia
 • Kirjasto kutsuu ryhmät loppukeväästä

Alakoulu

1. luokka:

 • Tutustumiskierros kirjastossa
  • Mitä kaikkea lastenosaston hyllyistä löytyykään? Tutkitaan erityisesti helppolukuisten kirjojen hyllyä. Opetellaan lainaus- ja palautusautomaatin käyttö sekä mihin tunnuslukua tarvitaan.

3. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Mitä tietokirjat ovat? Vinkkauskassissa mukana myös tietokirjoja, tutustutaan kirjastoluokkiin. Vinkkauksessa hyödynnetään videoita, paikkana kirjasto.

5. luokka:

 • Kirjastokettu mediametsässä
  • Rastisuunnistus, jossa tutustutaan eri medioihin, lähteiden luotettavuuden arvioimiseen ja kirjaston käyttöön
  • Kesto 2 tuntia
  • Tabletit käytössä pareittain

Kirjavinkkaus alakouluille

Kirjavinkkaus on tarinan raottamista sen verran, että lukijalle tulee tarve lukea. Vinkkaus auttaa löytämään mielenkiintoista luettavaa ja lukemisen hauskuuden. Vinkkauksen jälkeen oppilaat saavat lainata kirjoja. 3. luokkalaiset vinkataan osana Elämyspolkua, muille luokka-asteille mahdollisuuksien mukaan. Varaathan vinkkauksen vähintään kolme viikkoa aikaisemmin.

Yhteiskoulu

7. luokka:

 • Verkkokirjasto vastaan muu maailma
  • Lukki-verkkokirjaston käyttö ja aikuistenkin kirjastoaineiston sijoittelu tutuiksi kirjastossa suunnistamalla. Tabletit käytössä pareittain.
  • Kesto 40 minuuttia tai sopimuksen mukaan

Kirjavinkkaus yläkoululle

Kirjavinkkaus järjestetään ensisijaisesti 9. luokille, muille mahdollisuuksien mukaan. Sovithan vinkkauksen ajankohdasta ja aihepiireistä vähintään pari kuukautta aikaisemmin.

Lukio ja aikuisryhmät

Ei tällä hetkellä valmiita opetuspaketteja, kirjaston yleisesittelyjä ja kirjastonkäytön ohjausta järjestetään sopimuksen mukaan.

Lohja

Kirjastonkäytön opetus - kulttuuripolkukäynnit kirjastossa

Lohjan kaikki kirjastot tarjoavat päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille asiantuntija-apua kirjastopalveluihin ja kirjaston käyttöön liittyvissä asioissa. Kirjastonkäytön opetuksen tavoitteena on, että koululaisesta ja opiskelijasta kasvaa aktiivinen ja itsenäinen kirjastonkäyttäjä ja tiedonhakija, jonka elämään lukeminen ja kirjasto luontevasti kuuluvat.

Yhteistyön perustana on vuonna 2017 valmistunut kirjaston, koulun ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelma: Kirjastopolkua pitkin (PDF). Yhteistyötä kehittää ja suunnittelee pedagoginen informaatikko Melina Aremaa.

Ohjatuilla kirjastokäynneillä tutustutaan kirjaston eri palveluihin, opetetaan tiedonhakua kirjaston tietokannasta ja opastetaan verkkopalveluiden käyttöä. Kirjastokäynnillä voidaan myös esitellä ikäryhmälle sopivaa kirjallisuutta.

Ensisijaisesti opastusta tarjotaan niille luokka-asteille, jotka ovat mainittuina Lohjan kulttuuripolussa, eli esikouluryhmille, 1., 2., 5. ja 7.-luokkalaisille. Lohjan kulttuuripolku on toimintamalli koko kaupungin kulttuuripalveluiden mahdollisimman tasapuoliseen ja suunnitelmalliseen tarjontaan. Lähikirjastot kutsuvat oman alueensa koululuokat näille kulttuuripolkukäynneille.

Päiväkodit

Lohjan kirjastoissa järjestetään säännöllisesti toistuvia satutuokioita, jotka ovat pääasiassa tarkoitettu perhepäivähoitajien lapsille ja kotona oleville lapsille, mutta myös päiväkodeista on mahdollista osallistua muutaman lapsen kanssa kerrallaan.

Yhteystiedot:

 • Ojamon kirjasto
  • Katariina Mäenpää, kirjastovirkailija
  • kirjasto.ojamo[at]lohja.fi

Esikoulut ja alakoulut

Lohjan kirjastot kutsuvat vuosittain lähialueensa esikoululaiset, 1. ja 2. ja 5.-luokkalaiset kulttuuripolkukäynnille. Mahdollisuuksien mukaan myös muut päiväkoti- ja kouluryhmät ovat tervetulleita kirjastonkäytön opetukseen, vierailusta on sovittava hyvissä ajoin etukäteen kirjaston henkilökunnan kanssa.

Yhteystiedot:

 • Ojamon kirjasto
  • Katariina Mäenpää, kirjastovirkailija
  • kirjasto.ojamo[at]lohja.fi

Yläkoulut

Kirjastot kutsuvat kaikki 7. luokat kulttuuripolkukäynnille tutustumaan kirjaston palveluihin ja tiedonhaun opetukseen. Mahdollisuuksien mukaan yläkoululaisille järjestetään pyynnöstä myös opetusta kirjallisuuden eri lajeista ja esitellään kotimaisen kirjallisuuden tiedonlähteitä.

Lohjan pääkirjasto ja yläkoululaiset

Lohjan pääkirjasto kutsuu Anttilan ja Harjun koulun 7. luokkien oppilaat kirjaston käytön ja tiedonhaun opetukseen. Oppitunnin mittaisella kirjastokäynnillä tulevat tutuksi tilat, kokoelma ja palvelut. Verkkokirjastoa ja tiedonhakua harjoitellaan ja tehdään tutummaksi tehtävien avulla.

Lisäksi yläkoululaisille voi pyytää kirjavinkkejä eri kirjallisuuden lajeista ja sovituista aiheista. Pääkirjastossa saa opiskelutilan, materiaalia ja apua myös eri oppiaineiden projektien tekoon. Opastamme oppilaita mm. tiedonhaussa, tekijänoikeusasioissa ja lähdekritiikissä.

Yhteystiedot:

Lukio

Lohjan Lukion 1. vuoden opiskelijat saavat Lohjan pääkirjastossa sopimuksen mukaan opastusta tiedonhakuun verkkokirjastossa, Google-hakujen tehostamiseen ja lähdekritiikkiin. Lisäksi kerrotaan, miten kirjastoa voi hyödyntää opiskeluaikana, tarjotaan kotimaisen nykykirjallisuuden kirjavinkkauksia ja vinkkejä eri kurssien kirjallisuustarjontaan.

Yhteystiedot:

Ammattiin valmentautuvat ja aikuisryhmät

Lohjan pääkirjasto tarjoaa tiedonhaun opetusta, kirjaston palveluiden ja tilojen esittelyä erilaisille opiskelija- ja aikuisryhmille sopimuksen ja toiveiden mukaan.

Pyynnöstä myös kirjallisuusesittelyjä ja kirjavinkkauksia esimerkiksi aikuisryhmille ja yhdistyksille.

Yhteystiedot:

Kirjavinkkaus

Kirjavinkkaus on lukemaan houkuttelemista, jossa kirjavinkkari kertoo ikäryhmälle sopivista kirjoista. Kirjavinkkauksen jälkeen oppilaat saavat yleensä mahdollisuuden lainata vinkattuja kirjoja.

Kirjastot järjestävät kirjavinkkausta päiväkoti- ja kouluryhmille. Kirjoja voidaan vinkata kirjaston lisäksi myös kouluissa.

Tiedustelut:

Melina Aremaa, pedagoginen informaatikko
melina.aremaa[at]lohja.fi, puh. 044 369 3127

Vihti

Ohjelmatarjotin 2019-2020

Valitse ryhmällesi sopiva ohjelma ja ota yhteyttä kirjastoon:

 • Vihdin Pääkirjaston alue, Vihdin haja-asutusalueet sekä Kirkonkylän alueen 3-6. luokkalaiset:
  Janika Puolitaival, pedagoginen informaatikko, janika.puolitaival[at]vihti.fi
 • Kirkonkylän alueen päiväkodit ja Kirkonkylän 1-2.-luokkalaiset:
  Tiina Piirainen, kirjastonhoitaja, tiina.piirainen[at]vihti.fi
 • Vihdin yläkoulut ja lukio:
  Karoliina Pentti, kirjastonhoitaja, karoliina.pentti[at]vihti.fi
 • Vihdin ammattikoulu ja aikuisryhmät:
  Lotta Jansson, informaatikko, lotta.jansson[at]vihti.fi

Päiväkodeille

Päiväkodeille on tarjolla satutunteja lukuisilla eri teemoilla, valitse alta mieleisesi vaihtoehto. Päiväkotiryhmät voivat myös tavoitella Satumestarin diplomia.

Satutunti:

 • Paikka: kirjasto tai haja-asutusalueen päiväkodit
 • Satutunnin aihe sovittavissa

Värisatutunti:

 • Taaperoille, 2-3-vuotiaille
 • Osallistava, eri aisteja käyttävä satutunti

Sammakko-satutunti:

 • 2-4-vuotiaille
 • Satutunti perustuu Velthuijs'n Sammakko-hahmoon
 • Osallistava, eri aisteja käyttävä satutunti

Myyrän mediatunti:

 • 5-vuotiaille
 • Mediakäsitteiden perusteet, eri tavat kertoa tarina
 • Paikka ja laitteet: kirjasto

Esikouluille

 • Tutustumiskierros kirjastossa
  • Miten saan kirjastokortin? Miten toimin kirjastossa? Miten kirjan ystävä kohtelee kirjaa?
  • Paikka: kirjasto

Alakouluille

Alakouluille kirjasto järjestää kirjavinkkausta, tiedonhaun opetusta ja mediakasvatusta erilaisissa työpajoissa. Alakoulussa voi tavoitella myös lukudiplomia ja lukuahmatin diplomia.

1. luokka:

Ekaluokkalaisille lähetetään elokuussa koulun kautta kirjastokorttihakemus kotiin.

 • Tutustumiskierros kirjastossa
 • Kirjavinkkaus
  • Paikka: kirjasto tai koulu

2. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Paikka: kirjasto tai koulu

3. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Paikka: kirjasto tai koulu
 • Tiedonhaun ja verkkokirjaston perusteet:
  • Etsitään aineistoa kirjastosta, perehdytään verkkokirjastoon sekä tutustutaan tietokirjoihin.
  • Paikka: kirjasto

4. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Paikka: kirjasto tai koulu
 • Mediapaja
  • Kuvan ja tekstin lukeminen ja tulkinta sarjakuvapajan avulla. Piirustustehtäviä ja kuvien katselua.
  • Paikka: kirjasto tai koulu
  • Luokassa oltava videotykki, valkokangas, tietokone tai älytaulu. Muut välineet tuodaan kirjastosta.

5. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Paikka: kirjasto tai koulu
 • Tiedonhaun perusteet
  • Tiedonhaun ja tekijänoikeuden perusteet
  • Paikka: koulun atk-luokka tai jokaisella oppilaalla tabletti/kannettava
  • Kaksoistunti

6. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Paikka: kirjasto tai koulu
 • Totta vai tarua? Valeuutisointiin liittyvä työpaja
  • Paikka: koulu
  • Kaksoistunti

Yläkouluille

Kaikille luokka-asteille sarjakuva- ja lautapelivinkkausta.

7. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Lukutekniikoita ja uutuuskirjoja

8. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Aiheena kirjallisuuden genret

9. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Englanninkielinen nuorten kirjallisuus. Suomalaiset kirjailijat.

Lukioille

 • Tiedonhaun peruskurssi lukion 1. vuoden opiskelijoille
  • Hakutekniikat, lähteiden valinta

Ammattikouluille

 • Tiedonhaun menetelmät omalla alalla
  • Verkkotiedonhaku ja kirjalliset lähteet