Osa Lukki-kirjastojen palveluista saattaa olla poissa käytöstä tai niiden käyttöä on voitu rajoittaa koronatilanteen takia. Seuraa kuntakohtaista tiedotusta osoitteessa lukki.finna.fi sekä kirjastojen Facebook-sivuja.

Haku

Ohjelmaa ja opastusta

Kirjastot tekevät monipuolista yhteistyötä päiväkotien, koulujen ja muiden yhteisöjen kanssa. Toiminnalliset satutunnit, esikoululaisten tutustumiskäynnit kirjastoon, kirjavinkkaukset, tiedonhaun opetukset, monilukutaidon tukeminen, mediapajat ym. kirjastoesittelyt. Tutustu kirjastosi tarjoamaan ohjelmaan.

Karkkila

Tarjoamme opastusta ensisijaisesti niille päiväkoti- ja kouluryhmille, joilla kirjastovierailu on osana Elämyspolkua. Näitä ovat 5-vuotiaiden satutunti, esikoululaisten Kirjaleikki sekä 1., 3., 5. ja 7.-luokkalaisten ohjattu kirjastovierailu. Otathan hyvissä ajoin yhteyttä kirjastoon sopiaksesi ohjelman ryhmällesi.

Yhteyshenkilöt

 • Karkkilan päiväkodit, esikoulut ja alakoulut:
  Sini Peltola, vs. erikoiskirjastovirkailija, kirjasto[at]karkkila.fi
 • Karkkilan yhteiskoulu, lukio ja aikuisryhmät:
  Eeva Nikander, kirjastonhoitaja, eeva.nikander[at]karkkila.fi

Päiväkodit

Kettusatutunti:

 • 5-vuotiaiden osallistava satutunti
 • Askarrellaan lainakuitit säilyttävä kirjastokettu
 • Kirjasto kutsuu ryhmät syksyllä

Esikoulu

Kirjaleikki:

 • Ovatko sadut totta? Mistä kirjastosta löytyvät satukirjat, entä äänikirjat? Mitä kirjastokortilla saa, kuinka kirjastossa toimitaan?
 • Noin 10 lasta kerrallaan, kesto 45 minuuttia
 • Kirjasto kutsuu ryhmät loppukeväästä

Alakoulu

1. luokka:

 • Tutustumiskierros kirjastossa
  • Mitä kaikkea lastenosaston hyllyistä löytyykään? Tutkitaan erityisesti helppolukuisten kirjojen hyllyä. Opetellaan lainaus- ja palautusautomaatin käyttö sekä mihin tunnuslukua tarvitaan.

3. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Mitä tietokirjat ovat? Vinkkauskassissa mukana myös tietokirjoja, tutustutaan kirjastoluokkiin. Vinkkauksessa hyödynnetään videoita, paikkana kirjasto.

5. luokka:

 • Kirjastokettu mediametsässä
  • Rastisuunnistus, jossa tutustutaan eri medioihin, lähteiden luotettavuuden arvioimiseen ja kirjaston käyttöön
  • Kesto 2 tuntia
  • Tabletit käytössä pareittain

Kirjavinkkaus alakouluille

Kirjavinkkaus on tarinan raottamista sen verran, että lukijalle tulee tarve lukea. Vinkkaus auttaa löytämään mielenkiintoista luettavaa ja lukemisen hauskuuden. Vinkkauksen jälkeen oppilaat saavat lainata kirjoja. 3. luokkalaiset vinkataan osana Elämyspolkua, muille luokka-asteille mahdollisuuksien mukaan. Varaathan vinkkauksen vähintään kolme viikkoa aikaisemmin.

Yhteiskoulu

7. luokka:

 • Verkkokirjasto vastaan muu maailma
  • Lukki-verkkokirjaston käyttö ja aikuistenkin kirjastoaineiston sijoittelu tutuiksi kirjastossa suunnistamalla. Tabletit käytössä pareittain.
  • Kesto 40 minuuttia tai sopimuksen mukaan

Kirjavinkkaus yläkoululle

Kirjavinkkaus järjestetään ensisijaisesti 9. luokille, muille mahdollisuuksien mukaan. Sovithan vinkkauksen ajankohdasta ja aihepiireistä noin kuukautta aikaisemmin.

Lukio ja aikuisryhmät

Ei tällä hetkellä valmiita opetuspaketteja, kirjaston yleisesittelyjä ja kirjastonkäytön ohjausta järjestetään sopimuksen mukaan.

Lohja

Ohjatut kirjastokäynnit

Lohjan kaikki kirjastot tarjoavat päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille asiantuntija-apua kirjastopalveluihin ja kirjaston käyttöön liittyvissä asioissa. Kirjastonkäytön opetuksen tavoitteena on, että koululaisesta ja opiskelijasta kasvaa aktiivinen ja itsenäinen kirjastonkäyttäjä ja tiedonhakija, jonka elämään lukeminen ja kirjasto luontevasti kuuluvat.

Yhteistyön perustana on vuonna 2017 valmistunut kirjaston, koulun ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelma: Kirjastopolkua pitkin (PDF). Yhteistyötä kehittää ja suunnittelee pedagoginen informaatikko Melina Aremaa yhdessä muiden kirjastolaisten kanssa.

Ensisijaisesti opastusta tarjotaan niille luokka-asteille, jotka ovat mainittuina Lohjan kulttuuripolussa, eli esikouluryhmille, 1., 2., 5. ja 7.-luokkalaisille. Lohjan kulttuuripolku on toimintamalli koko kaupungin kulttuuripalveluiden mahdollisimman tasapuoliseen ja suunnitelmalliseen tarjontaan. Lähikirjastot kutsuvat oman alueensa koululuokat näille kulttuuripolkukäynneille. Opettajat ja varhaiskasvattajat voivat olla myös itse yhteydessä omaan lähikirjastoon sopiakseen ryhmäkäynneistä tai muusta yhteistyöstä.

Varhaiskasvatus ja esikoulut

Lohjan kirjastoissa järjestetään säännöllisesti toistuvia satutuokioita, jotka ovat pääasiassa tarkoitettu perhepäivähoitajien lapsille ja kotona oleville lapsille, mutta myös päiväkodeista on mahdollista osallistua muutaman lapsen kanssa kerrallaan tai sovittaessa isommankin ryhmän kanssa.

Lohjan kirjastot kutsuvat vuosittain lähialueensa esikoululaiset kulttuuripolkukäynnille. Mahdollisuuksien mukaan myös muut päiväkotiryhmät ovat tervetulleita kirjastonkäytön opetukseen tai satutuokiolle. Vierailusta on sovittava hyvissä ajoin etukäteen kirjaston henkilökunnan kanssa.

Esikoululaisten kulttuuripolkukäynti - Eskarileikki:

 • Kesto noin 45-60 minuuttia tai sopimuksen mukaan
 • Lapsia osallistava hetki, johon sisältyy kirjastonkäytönopetusta, mediakasvatusta ja tarinan kuuntelua sekä ripaus magiaa…
 • Toivottavaa, että jokainen lapsi saisi itse valita kirjastokäynnillä kirjan, joka lainataan ryhmän yhteisökortilla mukaan esikouluun
 • Kotiin vietäväksi jaetaan kirjastoesite vanhemmille
 • Eskarileikissä otetuista lasten valokuvista voidaan myöhemmin koota näyttely kirjastoon

Yhteystiedot:

 • Ojamon kirjasto
  • Viivi Raunola, kirjastonhoitaja
  • kirjasto.ojamo[at]lohja.fi
 • Pusulan kirjasto
  • Ritva Silfverberg, kirjastovirkailija
  • kirjasto.pusula[at]lohja.fi

Alakoulut

Ensisijaisesti opastusta tarjotaan niille luokka-asteille, jotka ovat mainittuina Lohjan kulttuuripolussa, eli 1., 2., ja 5. -luokkalaisille. Lähikirjastot kutsuvat oman alueensa koululuokat näille kulttuuripolkukäynneille. Mahdollisuuksien mukaan myös muut luokka-asteet ovat tervetulleita kirjastonkäytön opetukseen tai muulle räätälöidylle kirjastovierailulle. Vierailusta on sovittava hyvissä ajoin etukäteen kirjaston henkilökunnan kanssa.

1. luokka:

Kirjastoseikkailu

 • Kesto noin 60 minuuttia tai sopimuksen mukaan
 • Tutustutaan yhdessä seikkaillen kirjastotilaan ja kirjaston käyttöön
 • Toivottavaa, että oppilaat saisivat lainata kirjan opettajan yhteisökortilla käynnin lopuksi
 • Kotiin jaetaan kirjastoesite ja kirjastokorttihakemus

2. luokka:

Tietokirjallisuus ja faktan ja fiktion erot

 • Kesto noin 60 minuuttia tai sopimuksen mukaan
 • Tutustutaan tietokirjoihin ja faktan ja fiktion eroihin
 • Harjoitellaan tietokirjojen löytymistä kirjaston hyllyistä
 • Kerrataan kirjastonkäytön perusasioita

5. luokka:

Mediakasvatuksellinen QR-koodisuunnistus

 • Kesto noin 90 minuuttia tai sopimuksen mukaan
 • Lyhyt tutustuminen Finna-verkkokirjaston käyttöön
 • QR-koodisuunnistus kirjaston tiloissa pareittain tai pienissä ryhmissä kirjaston iPadejä käyttäen
 • Suunnistusrastien kysymykset liittyvät Finna-verkkokirjaston käyttöön, tiedonhakuun, kirjaston eri aineistolajien sijaintiin, lähteen luotettavuuden arviointiin, nettikäyttäytymiseen ja e-kirjojen käyttöön. Ajatuksena on myös innostaa nuoria lukemisen ja kirjojen pariin

Kirjavinkkaus:

Kirjavinkkaus on lukemaan houkuttelemista, jossa kirjavinkkari kertoo elämyksellisesti ikäryhmälle sopivista kirjoista. Kirjavinkkauksen jälkeen oppilaat saavat mahdollisuuden lainata vinkattuja kirjoja. Kirjoja voidaan vinkata kirjaston lisäksi myös koulussa.

Kirjavinkkausta tarjotaan pyynnöstä ensisijaisesti niille luokka-asteille, joille ei ole tarjolla kulttuuripolkuohjelmaa, mutta mahdollisuuksien mukaan myös muille luokille.

Tiedustelut omasta lähikirjastosta tai Melina Aremaa, pedagoginen informaatikko, melina.aremaa[at]lohja.fi, puh. 044 369 3127

Yhteystiedot:

 • Ojamon kirjasto
  • Viivi Raunola, kirjastonhoitaja
  • kirjasto.ojamo[at]lohja.fi
 • Pusulan kirjasto
  • Ritva Silfverberg, kirjastovirkailija
  • kirjasto.pusula[at]lohja.fi

Yläkoulut

Kirjastot kutsuvat kaikki 7. luokat kulttuuripolkukäynnille tutustumaan kirjaston palveluihin. Kirjastokäynti sisältää kirjaston käytön ja tiedonhaun opetusta. Oppitunnin mittaisella kirjastokäynnillä tulevat tutuksi tilat, kokoelma ja palvelut. Verkkokirjaston käyttöä ja tiedonhakua harjoitellaan ja tehdään tutummaksi esim. hakutehtävien avulla.

Mahdollisuuksien mukaan yläkoululaisille järjestetään pyynnöstä myös opetusta kirjallisuuden eri lajeista ja esitellään kotimaista kirjallisuutta sekä muita sovittuja aiheita.

Kirjastosta saa opiskelutilan, materiaalia ja apua myös eri oppiaineiden projektien tekoon. Opastamme oppilaita mm. tiedonhaussa, tekijänoikeusasioissa ja lähdekritiikissä. Olemme myös tarvittaessa opettajan apuna ryhmien tullessa lainaamaan, voimme myös varata etukäteen ilmoitetut kirjat valmiiksi luokalle.

Yhteystiedot:

Lukio

Lohjan lukion 1. vuoden opiskelijat saavat ryhminä Lohjan pääkirjastossa opastusta verkkokirjaston tiedonhakuun, e-aineistojen käyttöön, tehokkaaseen kirjastonkäyttöön sekä lähdekritiikkiin. Ohjatuilla käynneillä kerrotaan, miten kirjastoa voi hyödyntää opiskeluaikana.

Lukiolaisia opastetaan kirjallisuuden valinnoissa ja tarjotaan mahdollisuuksien mukaan kirjavinkkauksia.

Yhteystiedot:

Ammattiin valmentautuvat ja aikuisryhmät

Lohjan pääkirjasto tarjoaa tiedonhaun opetusta, kirjaston palveluiden ja tilojen esittelyä erilaisille opiskelija- ja aikuisryhmille sopimuksen ja toiveiden mukaan.

Pyynnöstä myös kirjallisuusesittelyjä ja kirjavinkkauksia esimerkiksi aikuisryhmille ja yhdistyksille.

Yhteystiedot:

Vihti

Ohjelmatarjotin 2020-2021

Valitse ryhmällesi sopiva ohjelma ja ota yhteyttä kirjastoon:

 • päiväkodit ja koulut, Nummela ja haja-asutusalueet:
  Janika Puolitaival, pedagoginen informaatikko, janika.puolitaival[at]vihti.fi
 • päiväkodit ja koulut, Kirkonkylän alue:
  Noora Lähetkangas-Halminen, kirjastonhoitaja, noora.lahetkangas-halminen[at]vihti.fi
 • ammattiin opiskelevat ja aikuisryhmät:
  Lotta Jansson, informaatikko, lotta.jansson[at]vihti.fi
 • satutädin vierailut päiväkodeille:
  Kristiina Enblom, satutäti, puh. 050 511 8807

Päiväkodeille

Satutunti:

 • Paikka: kirjasto tai haja-asutusalueen päiväkodit
 • Satutunnin aihe sovittavissa

Lukulähettiläs:

 • Kutsu kirjasto vanhempainiltaan!
 • Lukemisen merkityksestä ja lukutaidon tukemisesta.

Esikouluille

Tutustumiskierros kirjastossa:

 • Miten saan kirjastokortin? Miten toimin kirjastossa? Miten kirjan ystävä kohtelee kirjaa?
 • Paikka: kirjasto

Myyrän mediatunti:

 • Mediakäsitteiden perusteet, eri tavat kertoa tarina
 • Paikka: kirjasto. Laitteet: kirjasto

Alakouluille

1. luokka:

Ekaluokkalaisille lähetetään elokuussa koulun kautta kirjastokorttihakemus kotiin.

 • Tutustumiskierros kirjastossa
 • Kirjavinkkaus
  • Paikka: kirjasto tai koulu

2. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Paikka: kirjasto tai koulu

3. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Paikka: kirjasto tai koulu
 • Kirjastosuunnistus:
  • Etsitään aineistoa kirjastosta, perehdytään verkkokirjastoon
  • Paikka: kirjasto

4. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Paikka: kirjasto tai koulu
 • Mediapaja
  • Kuvan ja tekstin lukeminen ja tulkinta sarjakuvapajan avulla. Piirustustehtäviä ja kuvien katselua
  • Paikka: kirjasto tai koulu
  • Luokassa oltava videotykki, valkokangas, tietokone tai älytaulu. Muut välineet tuodaan kirjastosta

5. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Paikka: kirjasto tai koulu
 • Tiedonhaun perusteet
  • Tiedonhaun ja tekijänoikeuden perusteet
  • Paikka: koulun atk-luokka tai jokaisella oppilaalla tabletti/kannettava
  • Kaksoistunti

6. luokka:

 • Kirjavinkkaus
  • Paikka: kirjasto tai koulu
 • Totta vai tarua? Valeuutisointiin liittyvä työpaja
  • Luokassa katsotaan etukäteen aiheeseen liittyvä videomateriaali
  • Työpaja, yksi tunti kirjastossa tai koulussa

Yläkouluille

Klassikot tutuksi sanataiteen keinoin.

Syksy 2020:

 • kirjastosta kootaan toiveiden mukaan lukupaketteja kouluille. Lisäksi käytettävissä lukusarjat

Kevät 2021:

 • Kirjailijavieras yläkouluille

Lukiolle

 • Tiedonhaun peruskurssi lukion 1. vuoden opiskelijoille
  • Hakutekniikat, lähteiden valinta

Ammattikouluille

 • Tiedonhaun menetelmät omalla alalla
  • Verkkotiedonhaku ja kirjalliset lähteet