Haku

Käyttösäännöt ja maksut

Lukki-kirjastojen käyttösäännöt

Tervetuloa Lukki-kirjastojen käyttäjäksi! Karkkilan, Lohjan ja Vihdin kirjastoilla (Lukki-kirjastot) on yhteinen asiakas- ja aineistorekisteri, kirjastojärjestelmä, verkkokirjasto ja kirjastokortti.

Asiakas on sitoutunut noudattamaan näitä käyttösääntöjä ja niihin tehtäviä muutoksia asioidessaan kirjastossa, saadessaan kirjastokortin tai suostuessaan vastuuhenkilöksi.

Kunnan oikeus laatia kirjastoon käyttösäännöt perustuu lakiin yleisistä kirjastoista (1492/2016).

Käyttösäännöt ovat voimassa 1.1.2021 alkaen ja ne ovat nähtävänä kirjastossa ja verkkokirjastossa.

Kirjastopalvelujen maksuttomuus

Asiakkaalle maksutonta on kirjaston omien aineistojen, tietokoneiden ja tietoverkon käyttö, lainaus, varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta.

Tilojen käyttö ja aukioloajat

Lukki-kirjastojen toimipisteet ovat kaikille avoimia ja kokoelmat, palvelut ja asiakastilat ovat kaikkien käytettävissä.

Kirjastojen toimipisteiden aukioloajoista ja kirjastoautojen aikatauluista tiedotetaan kirjastojen toimipisteissä ja kirjastojen verkkosivuilla.

Kirjastoissa on käytössä avoin langaton tietoverkko (WLAN). Kirjastot eivät vastaa avoimen verkon käytöstä tai kirjastoissa käytetyn välineistön aiheuttamista ongelmista eikä mahdollisista vahingoista asiakkaille.

Kirjastoissa on varattavia tiloja, joiden käytöstä saatetaan periä vuokraa.

Omatoimikirjastot

Osa kirjastojen toimipisteistä toimii normaalien aukioloaikojen ulkopuolella omatoimikirjastoina. Omatoimiaikana asioimiseen tarvitaan kirjastokortti ja tunnusluku sekä mahdollisesti erillinen sopimus. Omatoimikirjastoilla on toimipistekohtaiset asiakasohjeet. Omatoimikirjastoilla on toimipistekohtaiset asiakasohjeet.

Kirjastokortti ja tunnusluku

Kirjastokortin saa esittämällä kirjaston hyväksymän kuvallisen henkilötodistuksen ja ilmoittamalla osoitteen, joka tulee olla Suomessa.

Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan kirjallisella suostumuksella.

Vajaavaltaiselta henkilöltä ja yhteisölainaajalta (koulu, päiväkoti, laitos tai muu yhteisö) vaaditaan vastuuhenkilön (huoltaja, edunvalvoja tai muu lakimääräinen edustaja) sitoumus. Vastuuhenkilön on esitettävä kuvallinen henkilötodistus sekä ilmoitettava yhteystietonsa.

Henkilö- ja yhteystiedot tallennetaan kirjastojen asiakasrekisteriin. Yleisellä kirjastolla on oikeus kerätä asiakkuutta varten tarvittavat henkilötiedot ja nämä muodostavat asiakasrekisterin. Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta asiakasrekisterissään (Tietosuojalaki 1050/2018, 29 §).

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Omistaja tai huoltaja/vastuuhenkilö on vastuussa kirjastokortilla lainatusta aineistosta sekä kirjastokortin muusta käytöstä, kuten omatoimikirjastojen, tietokoneiden ja e-aineistojen käytöstä.

Kirjastokortin katoamisesta sekä nimen ja yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava välittömästi mihin tahansa Lukki-kirjastoon. Asiakas on vastuussa kadonneella kortilla lainatusta aineistosta ja kortin muusta käytöstä siihen asti, kun katoamisilmoitus kirjastoon on tehty.

Tunnusluvun (eli pin-koodin) ja kirjastokortin avulla asiakas voi käyttää verkkokirjastoa, kirjastojen laitteita, omatoimikirjastoja ja e-aineistoja. Asiakas saa tunnusluvun todistamalla henkilöllisyytensä. Tunnuslukua ei anneta puhelimitse eikä sähköpostitse.

Lainaaminen ja varaaminen

Kirjastoissa on käytettävissä ja lainattavissa fyysistä aineistoa ja e-aineistoa. Kirjasto ei vastaa lainatun aineiston sisällöstä, tietojen oikeellisuudesta eikä niiden aiheuttamista vahingoista asiakkaille. Kirjasto ei vastaa vahingoista, joita lainattu aineisto mahdollisesti aiheuttaa asiakkaan laitteille.

Erityyppisillä aineistoilla on eripituisia laina-aikoja, ja lainamääriä voidaan rajoittaa. Kirjastoautoissa ja kotipalvelussa voidaan noudattaa toiminnan mukaisia laina-aikoja.

Elokuvien ja pelien lainauksessa noudatetaan lakisääteisiä aineistokohtaisia ikärajoja.

Lainan voi uusia 5 kertaa, ellei siitä ole varauksia tai jos kyseessä ei ole pikalaina eikä asiakas ole lainauskiellossa. Asiakas voi uusia lainat itse verkkokirjastossa tai pyytää henkilökuntaa uusimaan lainat.

Aineistoa voi varata kirjastoissa tai verkkokirjastossa. Varaaminen on maksutonta. Aineiston noutopaikaksi voi valita minkä tahansa Lukkikirjaston. Noudettavasta varauksesta saa ilmoituksen sähköpostilla, tekstiviestillä tai kirjeellä. Varaus on noudettava 7 vuorokauden kuluessa noutoilmoituksen lähtemisestä. Varauksen tilanteen voi tarkistaa myös verkkokirjastosta. Noutamattomasta varauksesta peritään maksu. Samanaikaisia varauksia per asiakas voi olla enintään 70 kpl.

Ellei tarvittava aineisto löydy Lukki-kirjastojen kokoelmista, sen voi kaukolainata muualta Suomesta tai ulkomailta. Kaukolainaus on maksullista.

Laina-ajat

Karkkilan kirjastosta lainattujen lainojen laina-ajat

 • Kirjat, äänikirjat ja moniviestimet 4 viikkoa
 • Lehdet 2 viikkoa
 • Musiikki, pelit ja elokuvat 2 viikkoa
 • Pikalainat 2 viikkoa
 • E-kirjat ja e-äänikirjat 2-4 viikkoa

Lohjan kirjastoista lainattujen lainojen laina-ajat

 • Kirjat, äänikirjat ja moniviestimet 4 viikkoa
 • Lehdet 2 viikkoa
 • Musiikki, pelit ja elokuvat 2 viikkoa
 • Pikalainat (Viikon laina) 1 viikko
 • E-kirjat ja e-äänikirjat 2-4 viikkoa

Vihdin kirjastoista lainattujen lainojen laina-ajat

 • Kirjat, äänikirjat ja moniviestimet 4 viikkoa
 • Lehdet 2 viikkoa
 • Musiikki, pelit ja elokuvat 2 viikkoa
 • Pikalainat (Viikon laina) 1 viikko
 • E-kirjat ja e-äänikirjat 2-4 viikkoa

Lainamäärärajoitukset

Yhtä aikaa asiakkaalla voi olla lainassa enintään 150 lainaa, joista:

 • DVD-elokuvia 15 kpl
 • Blu-ray-elokuvia 15 kpl
 • Konsolipelejä 15 kpl
 • CD-musiikkilevyjä 40 kpl
 • E-kirjoja tai e-äänikirjoja 8 kpl kuukaudessa

Palauttaminen ja palauttamisen määräajat

Asiakkaan on palautettava aineisto mihin tahansa Lukki-kirjastoon viimeistään lainan eräpäivänä kirjaston aukioloaikana tai uusittava verkkokirjastossa ennen vuorokauden vaihtumista. Poikkeuksena ovat kaukolainat, pikalainat ja kirjastokohtaiset erikoisaineistot. Ne täytyy palauttaa siihen kirjastoon, josta ne on lainattu. Palauttaminen tapahtuu asiakkaan vastuulla ja siitä saa halutessaan kuitin.

Joissakin kirjastoissa on käytössä palautusluukku. Lainojen jättäminen luukkuun tapahtuu myös asiakkaan vastuulla ja lainat palautuvat vasta seuraavana kirjaston palveluaikana. Palautusluukut voivat olla suljettuina juhlapyhien ajan.

Eräpäivät ilmoitetaan eräpäiväkuitissa, jonka asiakas saa lainauksen yhteydessä. Ne voi tarkistaa myös verkkokirjastossa. Lainoista on mahdollista saada eräpäivämuistutus 3 vrk ennen eräpäivää sähköpostiin. Kirjasto ei ole vastuussa eräpäivämuistutusten perillemenosta. Eräpäivämuistutus ei poista asiakkaan velvollisuutta seurata lainaamansa aineiston eräpäiviä.

Myöhästymismaksut alkavat kertyä heti eräpäivän jälkeen.

Kirjaston käyttäjän velvollisuudet

Laissa yleisistä kirjastoista (1492/2016, 13 §) säädetään kirjaston käyttäjän velvollisuuksista siten, että yleisen kirjaston käyttäjän on käyttäydyttävä asiallisesti. Kirjaston toiminnan häiritsemiseen ja turvallisuuden vaarantamiseen sovelletaan järjestyslakia (612/2003). Kirjaston käyttäjän on käsiteltävä yleisen kirjaston aineistoa ja muuta omaisuutta huolellisesti.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä aineiston arvoa vastaava korvaushinta. Kadonneen aineiston korvaushintoja ei pääsääntöisesti palauteta asiakkaalle. Videotallenteita ei voi tekijänoikeudellisista syistä korvata vastaavalla tallenteella, vaan maksamalla siitä sovittu korvaushinta (Vahingonkorvauslaki 412/1974).

Lainauskielto

Maksamattomat maksut ja korvaukset jäävät asiakkaalle velaksi.

Jos maksamattomat kirjastolaissa mainitut maksut ylittävät 10 euroa, aiheuttavat ne lainauskiellon kaikissa Lukki-kirjastoissa. Asiakas saa lainausoikeuden takaisin maksettuaan kaikki kertyneet maksut (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016, 12 § ja 15 §).

Kirjaston käyttökielto

Kunta voi antaa asiakkaalle määräaikaisen, kirjastokohtaisen käyttökiellon (max. 30 vrk) hallintopäätöksenä, mikäli asiakas huomautuksista huolimatta toistuvasti ja olennaisesti aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle tai vaarantaa sen turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta. Ennen kiellon antamista on asiakasta kuultava. Käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon asiakas voi vaatia oikaisua kuntalain mukaisesti.

Tietosuoja

Asiakasrekisteriä käytetään vain lainausten valvontaan. Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakkailla on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin (Henkilötietolaki 523/1999, 13 §). Asiakasrekisterin tietosuojaseloste on nähtävissä kirjastoissa sekä verkkokirjastossa.